Moodle


Predmeti na voljo

Evropski socialni sklad

Izvedbo projekta E-RID
je omogočilo sofinanciranje
Evropskega socialnega
sklada
Evropske unije
in
Ministrstva za šolstvo in
šport
Republike Slovenije.

Ministrstvo za šolstvo in šport


Namenjen je poučevanju računalništva in dokumentiranja v srednji šoli in samostojnemu učenju.


Vodja projekta:

Miran Kozmus


Sodelavci v projektu:

Marko Rupar
Jože Drenovec

Stanislav Jagodic
Janez Marn
Jožef Polak
Mateja Markun

Recenzenta:

Janko Uhan
Marjan Kozjek

Seminarji:

Jože Drenovec
Stanislav Jagodic

Tehnična podpora:

marko.rupar1@guest.arnes.si


Odgovorna oseba:

Andreja Pogačnik