glava
     

Cilji vaje:

 • spremeniti perspektivo predmetov,
 • vektorizirati rastrsko sliko,
 • izdelati plakat.

Izdelava plakata

Pri tej vaji bomo naredili plakat, kot ga kaže spodnja slika.

f f

Uporaba posebnih funkcij

 1. Odpremo novo datoteko; izberemo Datoteka/Nov/Privzeto.
 2. Spremenimo velikost delovne površine. V orodni vrstici kliknemo na ikono  f in v oknu Lastnosti dokumenta vpišemo višino in širino. 

f

 1. Na delovni površini od roba do roba lista delovne površine narišemo temno moder pravokotnik, ki bo predstavljal ozadje plakata. Barva pravokotnika naj bo f.

f

 1. Vključimo prikaz mreže. V orodni vrstici kliknemo na ikono f . Določimo enoto ter razmik mreže.

f

 1. Odpremo okno s plastmi. V menijski vrstici izberemo Sloj/Sloji. Plast Layer 1 preimenujemo v plast Ozadje. S klikom na ikono ključavnice plast zaklenemo.

 
f

 1. V oknu Sloji s klikom na gumb f kreiramo novo plast. Plast poimenujemo napisInfo. 

f

 1. Kliknemo na ikono f in na delovni površini napišemo besedilo.

f

 1. Določimo tip pisave, velikost in razmik vrstic. Kliknemo na ikono f.  

f

 1. Besedilo pretvorimo v pot. Besedilo označimo, nato pa v menijski vrstici izberemo Pot/Predmet v pot.
 2. Besedilo obarvamo rdeče; RGB zapis rdeče barve: f.

f

 1. S pomočjo peresa f narišemo štirikotnik tako kot kaže slika. Štirikotnik bomo zapolnili z besedilom.
  Pozor: postavljanje vozlišč vpliva na usmerjenost besedila. Začnemo risati iz točke 1 v smeri urinega kazalca.

f

 1.  Najprej označimo pot, ki smo jo narisali s peresom, nato označimo še besedilo, ki smo ga pretvorili v pot. V menijski vrstici izberemo Učinki/Spremeni pot/Perspective.
 2. Okvir, ki smo ga uporabili za perspektivo odstranimo. Okvir označimo in pritisnemo na tipko Del.

f

 1.  Razdružimo poti, ki sestavljajo besedilo. Označimo besedilo in v menijski vrstici izberemo Pot/Razstavi.

f

 1. Popravimo črke o, d, a … Povečamo pogled na delovno površino. Označimo črko o, pritisnemo tipko dvigalko (Shift) in označimo še notranjost črke. V menijski vrstici izberemo Pot/Odvzem.

f


Na podoben način popravimo še druge črke, katerih oblika se je spremenila.


f

 1. Besedilu spremenimo barvo. Označimo posamezne besede in jih obarvamo tako kot kaže spodnja slika. S klikom označimo vsako črko posebej, pri čemer držimo pritisnjeno tipko dvigalko (Shift).

  RGB zapis rumene barve: f
  RGB zapis bele barve: f

f

 1. V oknu Sloji kreiramo novo plast in jo poimenujemo smerokaz. V menijski vrstici izberemo Sloj/Sloji.

f

 1. Kliknemo na ikono peresa f in narišemo smerokaz izven modro obarvanega pravokotnika. 

f

 1. Dodamo še eno vozlišče. Kliknemo na ikono za urejanje vozlišč f. Označimo vozlišči in s klikom ikono  f dodamo novo vozlišče. S kazalcem novo vozlišče pomaknemo v desno. 

f

 1. Smerokaz obarvamo; v paleti barv kliknemo na ikono f.

f

 

 1. Uporabimo preliv. V orodni vrstici kliknemo na ikono f. V oknu Polnilo in poteza kliknemo na gumb Raven preliv.

f

 1.  Spremenimo smer preliva. Kliknemo na ikono za urejanje vozlišč f in zamenjamo in uredimo postavitev vozlišč.

f

 1. Narišemo pravokotnik z zaobljenimi robovi. Pravokotnik obarvamo z modro barvo f

f

 1. Z orodjem za risanje pravokotnikov narišemo črko i.

f

 1. Črko poravnamo. Označimo celo črko in v menijski vrstici kliknemo na ikono  f.

f

 1. Črko i združimo; v menijski vrstici izberemo Pot/Združi.

f

 1.  Črko postavimo v pravokotnik. Črko in pravokotnik označimo ter ju poravnamo na sredino navpične osi. V orodni vrstici kliknemo na ikono f.


f

 1. Črko in pravokotnik združimo v eno pot. Tako bomo lahko uporabili funkcijo perspektiva. V menijski vrstici izberemo Pot/Sestavi.

f

 1. S peresom narišemo lik, s pomočjo katerega bomo oblikovali perspektivo znaka i. S potekom vozlišč vplivamo na usmerjenost predmetov pri uporabi funkcije Perspektiva.

f

 1. Označimo lik in nato še znak ter v menijski vrstici izberemo Učinki/Spremeni pot/Perspective.

f

 1. Kliknemo na ikono f in na delovni površini napišemo učilnica 202.

f

 1. V orodni vrstici kliknemo na ikono f in določimo tip pisave, velikost, poudarjenost in razmik med vrsticami.

f

f

 1. Besedilo pretvorimo v pot. V menijski vrstici izberemo Pot/Predmet v pot.
 2. S peresom narišemo lik, s pomočjo katerega bomo oblikovali perspektivo besedila učilnica 202. 

f

 1. Označimo predmet oziroma lik, ki smo ga narisali, pritisnemo na tipko dvigalko in označimo še besedilo. V menijski vrstici izberemo Učinki/Spremeni pot/Perspective.

f

 1. Barvo besedila spremenimo. Označimo besedilo, kliknemo na ikono f in v oknu polnilo in poteza določimo barvo npr. f.
 2. Uredimo postavitev predmetov smerokaza.

f

 1. Naredimo kopijo smerokaza (Ctrl+D) in ga obarvamo belo. Kopijo smerokaza postavimo v ozadje; kliknemo na ikono f. Predmete, ki sestavljajo smerokaz združimo; v orodni vrstici kliknemo na ikono  f. Uredimo postavitev smerokaza.

f

Kreiranje vzorcev 

 1. Uvozimo bitno sliko polz.jpg, ki se nahaja v mapi vaja7. V menijski vrstici izberemo Datoteka/Uvozi.

f

f

 1. Sliko bomo uporabili za kreiranje vzorca. Označimo sliko in v menijski vrstici izberemo Predmet/Vzorec/Predmeti v vzorec.
 2. Narišemo pravokotnik; kliknemo na ikono f.

f

 1. V vrstici stanja kliknemo na indikator polnila f.  V oknu Polnilo in poteza kliknemo na ikono Vzorec f, kjer lahko preko spustnega seznama izberemo želeni vzorec. Ker smo kreirali vzorec prvič, imamo v spustnem seznamu samo en vzorec.

f

 1. Pravokotnik z vzorcem polža označimo in ga pretvorimo v pot; v menijski vrstici izberemo Pot/Predmet v pot.
 2. Kliknemo na ikono za urejanje vozlišč f. Pot pravokotnika sestavljajo štiri vozlišča.

f

 1. Pravokotniku z vzorcem polža dodamo vozlišča. Vozlišča lahko dodajamo ali odvzemamo ročno. Uporabimo avtomatski način dodajanja vozlišč. V menijski vrstici izberemo Učinki/Spremeni pot/Dodaj vozlišča. Določimo dolžino odseka 100.

f

 1. Povečamo pogled na delovno površino in oblikujemo postavitev vozlišč in poti tako, da bo polž brez ozadja. Vozlišča lahko poljubno dodajamo ali odvzemamo ter spreminjamo posamezne odseke v črte ali v krivulje.

f

 1. Naredimo kopijo polža; Ctrl+D. S klikom na barvno paleto kopijo obarvamo z 80% sive.

f.

 1. Sliko kopije zameglimo. Kliknemo na indikator polnila v vrstici stanja in v oknu Polnilo in poteza izberemo zabrisanost 5%.

f

 1. Kopijo pomaknemo malce navzdol in postavimo v ozadje. Kliknemo na ikono f in označimo vozlišča sence polža. Označena vozlišča pomaknemo navzgor.

f

 1.  Senco združimo s polžem, kliknemo na ikono f. Uredimo postavitev polža. 

f

 1. S pomočjo menijske vrstice odpremo okno Sloji. V oknu Sloji Kreiramo novo plast, ki jo poimenujemo logo. Plast uvrstimo tik nad plastjo Ozadje.

f

 1. Uvozimo logotip šole. V menijski vrstici izberemo Datoteka/Uvozi. V mapi vaja7 poiščemo datoteko Znak.gif.

f

 1. Rastersko sliko vektoriziramo. Označimo sliko logotipa, ki smo ga uvozili, nato pa v menijski vrstici izberemo Pot/Preriši rastersko sliko. V oknu Preriši vektorsko sliko izberemo nastavitve. Spremembe nastavitev uveljavimo s klikom na gumb Posodobi.  

f

 1. Logotip pomanjšamo. Logotip označimo in v menijski vrstici izberemo Predmet/Preoblikuj. Kliknemo na zavihek Spremeni velikost, vključimo stikalo za sorazmerno spreminjanje velikosti in v polje Širina zapišemo -96%.

f

 1. Naredimo kopijo pomanjšanega logotipa; pritisnemo na Ctrl+D.

f

 1. Kopijo pomanjšanega logotipa zavrtimo za 20º. Kopijo označimo, nato v menijski vrstici izberemo Predmet/Preoblikuj. V oknu Preoblikuj izberemo zavihek Zasukaj in določimo kot zasuka.  

f

 1. Iz kopije pomanjšanega logotipa, ki smo ga zasukali za naredimo vzorec. Označimo kopijo, nato pa v menijski vrstici izberemo Predmet/Predmet v vzorec.
 2. Na plasti logo narišemo pravokotnik. Kliknemo na ikono f in narišemo pravokotnik.

f

 1. V vrstici stanja kliknemo na indikator polnila f. V oknu polnila in poteze kliknemo na ikono  f in v spustnem seznamu poiščemo vzorec. Prosojnost vzorca spremenimo na 40%.

f


Kliknemo na zavihek Barva poteze in odstranimo barvo poteze.

f

 1. Spremenimo predmet v pot in uredimo velikost pravokotnika tako, da bo vzorec cel. V menijski vrstici izberemo Pot/Predmet v pot, nato pa kliknemo na ikono f.
 2.  Dodamo še ime šolskega centra.

fff

 

Navodila
Predstavitev programa Inkscape
Inkscape - 01 - Orodja za risanje
Inkscape - 02 - Liki
Inkscape - 03 - Pretvorba potez v poti
Inkscape - 04 - Delo s kloni
Inkscape - 05 - Izdelava gumbov
Inkscape - 06 - Oblikovanje besedila
Inkscape - 07 - Izdelava plakata

Izhod

na vrh