glava
     

Cilji vaje:

 • oblikovati besedilo po obliki predmeta,
 • pripeti besedilo na pot,
 • izdelati logotip.

Oblikovanje besedila po obliki

 1. V mapi vaja6 odpremo datoteko Orka.svg.
 2. Na delovni površini imamo obris vektorske sliko orke.
 3. Označimo sliko in ji odstranimo polnilo. Kliknemo na ikono Uredi slog predmeta f in v oknu Polnilo in poteza kliknemo na ikono Brez barve f.

f

 1. Kliknemo na ikono Ustvari in urejaj besedilo f ter na delovni površino zapišemo poljubno besedilo. V orodni vrstici izberemo pisavo Arial velikosti 8 pik.

f
f

 1. Označimo besedilo in sliko orke. V menijski vrstici izberemo Besedilo/Spustite besedilo po obliki.

f

 1. Na obrobo slike dodamo napis ORKA. Kliknemo na ikono Ustvari in urejaj besedilo f. Na delovni površini zapišemo ORKA.
 2. V orodni vrstici izberemo pisavo Arial in velikost 32 pik.

f

 1. Povečamo pogled na delovno površino in naredimo dve kopije kopijo besede ORKA.
 2. Eno kopijo povlečemo na desno, druga kopija in prva beseda ostaneta na levi strani.

f

 1. Besedo na levi strani označimo in jo povečamo. Za povečavo uporabimo dinamičen odmik. V menijski vrstici izberemo Pot/Dinamičen odmik.
 2. Kliknemo na ikono Uredite vozlišča in kontrolne ročice f. Vozlišče napisa povlečemo tako, da se beseda poveča.

f

 1. S tem ko smo uporabili dinamičen odmik, smo besedo pretvorili v pot. Besede ne moremo več spreminjati. Predmet (besedo) obarvamo rdeče in ga postavimo v ozadje; kliknemo na ikono Spusti izbrano na dnof.

f

 1. V orodni vrstici kliknemo na ikono Uredi slog predmetaf ter spremenimo barvo in zamegljenost napisa.

ff

 1. Označimo črno besedo, ki se nahaja v notranjosti modrega predmeta.. V vrstici stanja kliknemo na indikator barve obrobe (poteze) f
 2. V oknu Polnilo in poteze izberemo rumeno barvo obrobe, širino obrobe in barvo polnila.

f

 1. Označimo besedo, ki se nahaja na desni strani. Besedo prilepimo na sliko orke. Besedo in sliko orke označimo; držimo pritisnjeno tipko dvigalko (Shift). 

f

 1. V menijski vrstici izberemo Besedilo/Pripni na pot.

f

 1. Napis lahko premikamo po poti. Kliknemo na ikono Ustvari in urejaj besedilo f in vrivnik postavimo pred besedo, ki smo jo pritrdili na sliko orke. S kombinacijo tipke Alt in s smerniškimi tipkami lahko besedo premikamo levo, desno, gor ali dol. Pri tem lahko uporabimo še kombinacijo tipk Alt+Shift in smerniških tipk.

f f

 1. Napis lahko postavimo na drugo stran obrobe. Označimo sliko orke in v menijski vrstici izberemo Pot/Obratno. Napis prestavimo s kombinacijo tipk Shift+Alt in desno smerniško tipko tako, kot kaže slika.   

f

 1. Besedo pomaknemo navzgor. Za pomik navzgor moramo vrivnik postaviti pred besedo, nato pa pritisnemo na tipko Alt in smerniško tipko navzgor.

f

 1. Vrivnik postavimo pred črko R in jo pomaknemo navzdol. Uporabimo kombinacijo  tipk Alt in smerniške tipko navzdol.

f

 1. Povečamo razmik med črkama R in K. Vrivnik postavimo pred črko A in pritisnemo na kombinacijo tipk Alt+desna smerniška tipka.

f

 1. Datoteko poimenujemo Besedilo.svg in jo shranimo v mapo vaja6.

Pretvorba besedila v pot

 1. V mapi vaja6 odpremo datoteko Orka1.svg.
 2. Na delovni površini imamo vektorsko sliko orke, ki smo jo prerisali iz rastrske slike orka.jpg.
 3. Kliknemo na ikono Ustvari in urejaj besedilo f. Na delovni površini zapišemo ORKA.
 4. V orodni vrstici izberemo pisavo Times New Roman in velikost 144 pik.

f

 1. Besedo po višini povečamo za 50%. V menijski vrstici izberemo Predmet/Preoblikuj. V oknu Preoblikuj, v polje Višina zapišemo vrednost 50.

f

 

 1. Besedo želimo preoblikovati, zato jo pretvorimo v pot. Označimo besedo in v menijski vrstici izberemo Pot/Predmet v pot.
 2. Najprej izberemo orodje za urejanje vozlišč f, nato pa kliknemo na besedo. Na predmetu (besedi) se izrišejo vozlišča.

f

 1. Povečamo pogled na delovno površino. Kliknemo na vodoravno ravnilo in na delovno površino povlečemo vodilno črto.

f

 1. Kliknemo na črko (predmet) O in zbrišemo temensko vozlišče.

f

 1. Označimo vozlišča in odsek pretvorimo v črto; kliknemo na ikono Pretvori izbrane odseke v črto f. Podobno naredimo na drugi strani.

f

 1. Kliknemo na gornje vozlišče in ga pomaknemo navzven. Podobno naredimo na drugi strani.

f

 1. Označimo gornji vozlišči in ju pomaknemo vodilne črte tako, kot kaže slika.

f

 1. Na črki R označimo vozlišči (glej spodnjo sliko). Pri označevanju si lahko pomagamo s tipko dvigalko (Shift). Ko smo vozlišča označili, v orodni vrstici kliknemo na ikono  Pretvori izbrane odseke v črto f  in spremenimo odsek v črto. Gornje vozlišče pomaknemo navzven (glej spodnjo sliko).

f

 1. Označimo gornja vozlišča (tipka dvigalka) in jih pomaknemo do vodilne črte.

f

 1. Podobno spremenimo še črko K.

f

 1. Označimo črko A. Z izbranim orodjem za urejanje vozlišč, s klikom na odsek, dodamo nova vozlišča.

f

 1. Zbrišemo vozlišče na temenu.

f

 1. Označimo vozlišči in ju pomaknemo navzgor.

f 

 1. Povečamo širino podaljšanih delov črke K in popravimo krivuljo črke O.

f

 1. Uredimo vrhnja oglišča posameznih črk. Pri črki K gornjima ogliščema dodamo novi vozlišči. Vozlišče v oglišču zbrišemo in oblikujemo odsek v krivuljo.   

f

f

 1. Zbrišemo posamezne dele slike orke. Označimo del slike in pritisnemo na tipko Del. 

f

 1. Označimo celotno sliko orke in v menijski vrstici izberemo Pot/Sestavi. Za boljšo preglednost, sliko orke obarvamo modro. 
 2. Sestavljeno in obarvano sliko postavimo pred napis ORKA. Sliko orke zavrtimo malo v desno.

f

 1. Označimo napis in sliko ter v menijski vrstici izberemo Pot/Odvzem. Sliko obarvamo temno modro.

f

 1. Narišemo krog s premerom 14,8cm; kliknemo na ikono Riši kroge, elipse, loke f.

f

 1. Krogu izberemo barvo polnila, določimo zabrisanost in mu odstranimo obrobo oziroma potezo.

f

 1. Krog postavimo v ozadje; kliknemo na ikono Spusti izbrano na dnof.

f

 1. Naredimo kopijo kroga. Krog označimo in pritisnemo na tipki Ctrl+D.
 2. Označeno kopijo kroga povečamo tako, da v orodno vrstico vpišemo premer oziroma višino in širino kroga.

f

 1. Določimo barvo polnila; kliknemo na ikono Uredi slog predmetaf. V oknu polnilo in poteza izberemo barvo in odstranimo zabrisanost.

f

 1. Krog postavimo v ozadje; kliknemo na ikono Spusti izbrano na dnof.

f

 1. Označimo oba kroga in jo poravnamo na sredino navpične in vodoravne osi; kliknemo na ikono Poravnaj in razporedi predmete f.

f

 1. Dodamo besedilo; kliknemo na ikono Ustvari in urejaj besedilo f. Na delovni površini zapišemo raziskovanje morskih globin. V orodni vrstici izberemo tip pisave in velikost.

f

 1. Označimo besedilo in zeleno obarvan krog (tipka Shift). V menijski vrstici izberemo Besedilo/Pripni na pot.

f

 1. Napis zrcalimo; kliknemo na ikono Navpično prevrni izbrane predmete f. Označimo samo krog in ga zavrtimo, da bo napis obrnjen tako kot kaže spodnja slika.

f

 1. Napis odmaknemo od roba kroga. Kliknemo na ikono Ustvari in urejaj besedilo f. Vrivnik postavimo na začetek besedila in s pritiskanjem na kombinacijo tipk Alt in navpične smerniške tipke odmaknemo napis od obrobe kroga.

f

 1. Naredimo še eno kopijo zelenega kroga in ga obarvamo temno modro. Temno modri krog povečamo. Za povečanje kroga uporabimo dinamičen odmik. V menijski vrstici izberemo Pot/Dinamičen odmik. Izberemo orodje za urejanje vozlišč f in povlečemo vozlišče kroga tako, da se krog poveča.  

 

f

 1. Modro obarvan krog postavimo v ozadje; kliknemo na ikono Spusti izbrano na dnof.

f

 

 1. Kliknemo na ikono Ustvari in urejaj besedilo f in na delovni površini napišemo www.orka.edu. V orodni vrstici izberemo tip in velikost pisave.

f

 1. Označimo besedilo in modro obarvan krog (tipka Shift). V menijski vrstici izberemo Besedilo/Pripni na pot.
 2. Besedilo zrcalimo preko vodoravne osi; kliknemo na ikono Navpično prevrni izbrane predmete f. Označimo samo modro obarvan krog in ga zavrtimo.

f

 1. Kliknemo na ikono Ustvari in urejaj besedilo f. Vrivnik postavimo na začetek besedila. Besedilo s klikom na belo barvo v paleti barv obarvamo belo.
 2. Označen napis pomaknemo navzgor; pritisnemo na tipko Alt in na navpično smerniško tipko.

f

 1. Podobno obarvamo gornji napis.

f

 1. Datoteko poimenujmo 6 z imenom Orka.svg in nato shranimo v mapo vaja6.

 Navodila
Predstavitev programa Inkscape
Inkscape - 01 - Orodja za risanje
Inkscape - 02 - Liki
Inkscape - 03 - Pretvorba potez v poti
Inkscape - 04 - Delo s kloni
Inkscape - 05 - Izdelava gumbov
Inkscape - 06 - Oblikovanje besedila
Inkscape - 07 - Izdelava plakata

Izhod

 

na vrh