glava
     

Cilji vaje:

 • uporabiti in urediti barvni preliv predmeta,
 • izdelati spletni gumb.

Izdelava gumbov

 1. Odpremo novo okno.
 2. Spremenimo barvo delovne površine; kliknemo na ikono Uredi lastnosti tega dokumenta f. V oknu Lastnosti dokumenta kliknemo na barvo ozadja, ki je po privzeti nastavitvi prosojna.

f

 1. Izberemo temno modro barvo. Plast naj bo neprosojna.

f

 1. Narišemo krog rdeče barve (FF0000). Krogu odstranimo obrobo. Kliknemo na indikator obrobe v vrstici stanja, da se nam odpre okno Polnilo in poteza. V oknu Polnilo in poteza, kliknemo na zavihek Barva poteze in na kartici kliknemo na ikono Ni barve f.

f

 

 1. Naredimo kopijo kroga (Ctrl+D) in uredimo postavitev kopije.

f

 1. Potemnimo rdečo barvo levega kroga. Levi krog označimo, nato pa v vrstici stanja kliknemo na indikator polnila f.  
 2. V okviru Čista barva kliknemo na zavihek Kolešček. Ročico za spreminjanje nasičenosti in svetlosti povlečemo tako, da dobimo temnejšo barvo. Ko smo barvo izbrali, kliknemo na ikono Krožen preliv f.

f

 1. Preliv uredimo; kliknemo na gumb Uredi.

f

 1. Na kartici Zapolni izberemo prvi postanek in mu spremenimo prosojnost.

f
f

 1. Izberemo drugi postanek in mu spremenimo prosojnost.

f

 1. Desnemu krogu dodamo napis START; kliknemo na ikono Ustvari in urejaj besedilo f. Barva pisave naj bo rumena.

f

 1. Kroga poravnamo; kliknemo na ikono Poravnaj in razporedi predmete f.

f

 1. Kroga združimo; kliknemo na ikono Združi izbrane predmete v skupino f.
 2. Narišemo manjši krog in ga obarvamo belo. Krogu odstranimo obrobo ter ga poravnamo na vrh rdečega kroga.

f

 1. Belemu krogu dodamo preliv; označimo bel krog in kliknemo na ikono Ustvari in urejaj prelive f. Z vlečenjem kazalca naredimo navpičen preliv. Pri risanju preliva držimo pritisnjeno tipko Ctrl (risanje vodoravnih ali navpičnih linij).

f

 1. Narišimo še pravokoten gumb. Na delovni površini narišemo pravokotnik z zaobljenimi oglišči. Pravokotniku odstranimo obrobo.

f

 1.   V vrstici stanja kliknemo na indikator polnila. V oknu Polnilo in poteza kliknemo na ikono Raven preliv f.

f

 1. Preliv uredimo; kliknemo na gumb Uredi.

f

 1. Izberemo prosojni postanek, odstranimo prosojnost in izberemo temnejši odtenek modre.  

f
f

 1. Kreiramo nov postanek. V oknu Urejevalnik preliva kliknemo na gumb Dodaj postanek. Izberemo še temnejši odtenek in spremenimo zamik.

f

 1. Spremenimo smer preliva; premaknemo ročici preliva.

f

 1. Naredimo kopijo pravokotnika; pritisnemo na kombinacijo tipk Ctrl+D.
 2. Kopijo pravokotnika obarvamo zeleno.

f

 1. Odstranimo temno modro barvo delovne površine. Kliknemo na ikono Uredi lastnosti tega dokumenta f. V oknu lastnosti dokumenta kliknemo na barvo ozadja. V oknu Barva ozadja premaknemo drsnik za prosojnost v levo.

f

 1. Narišemo pot. Kliknemo na ikono Riši krivulje in ravne črte f ter narišemo pot.

f

 1. Označimo pot in zeleni pravokotnik. Pri označevanju si pomagamo s tipko dvigalko. V menijski vrstici izberemo Pot/Presek.

f

 1. Predmet zelene barve pretvorimo v pot; v menijski vrstici izberemo Pot/Predmet v pot.
 2. Kliknemo na ikono za urejanje vozliščf.

f

 1.  V menijski vrstici izberemo Pot/Dinamičen odmik. Z vlečenjem ročice zmanjšamo velikost predmeta.

f

 1. Predmet pretvorimo v pot; v menijski vrstici kliknemo Pot/Predmet v pot.
 2. V menijski vrstici izberemo Pot/Dinamičen odmik. Z vlečenjem ročice povečamo velikost predmeta. S pomanjšanjem in povečanjem smo se znebili ostrih robov.

f

 1. Zeleno barvo spremenimo v belo. V vrstici stanja kliknemo na indikator polnila. V oknu polnilo in poteza izberemo kartico Zapolni. V okviru Čista barva kliknemo na Zavihek in povlečemo ročico barve tako kot kaže slika.

f

 1. V oknu polnilo in obroba kliknemo na ikono Raven prelivf.

f

 1. S premikanjem ročic preliv uredimo.

ff

 1. Datoteko shranimo v mapo vaja5 z imenom Gumbi.svg.

Navodila
Predstavitev programa Inkscape
Inkscape - 01 - Orodja za risanje
Inkscape - 02 - Liki
Inkscape - 03 - Pretvorba potez v poti
Inkscape - 04 - Delo s kloni
Inkscape - 05 - Izdelava gumbov
Inkscape - 06 - Oblikovanje besedila
Inkscape - 07 - Izdelava plakata

Izhod

 

na vrh