glava
     

Cilji vaje:

 • spoznati in uporabiti posebne efekte ter orodja za spreminjanje slike,
 • upoštevati pravila za kreiranje dobrega izbora,
 • pretvoriti besedilo v rastrsko sliko.

Filtri in vtičniki

Gimp ima na voljo veliko zbirko posebnih efektov in orodij za spreminjanje slike. Pri tej vaji bomo spoznali pomembne filtre za popravilo slik.
Zbirke efektov in orodij najdemo v menijski vrstici okna delovne površine pod seznamoma Filtres in Script-Fu. Poleg tega ima Gimp še posebna orodja, ki se nahajajo v seznamu Xtns okna orodjarne Gimp. Razlika med Xtns in Filtres oziroma Script-Fu je, da orodja seznama Xtns kreirajo novo sliko (na primer kreiranje gumba), medtem ko Filtres in Script-Fu vplivajo na odprto sliko. 
Če nam orodja in funkcije za spreminjanje slik ne zadoščajo, lahko na spletu (http://registry.gimp.org/) poiščemo vtičnike (Plug-Ins). Priporočena je uporaba registriranih vtičnikov, to je vtičnikov, ki ne vsebujejo škodljive kode.

f

Če uporabljamo operacijski sitem Okna, potem izberemo povezavo do vtičnikov, spisanih z Gimpovim skriptnim jezikom, sicer moramo namestiti ustrezne prevajalnike. 
Vtičnike moramo prenesti v Gimpovo mapo scripts. 

Izostritev fotografije

Gimp nam omogoča izostritev fotografij. Pri slabo izostreni fotografiji ne moremo delati čudežev. Program nam omogoča več metod ostrenja slike. Najbolj pomembni sta Sharpen in Unsharp Mask (Filters/Enhace …).
Uporaba funkcije Sharpen je enostavna. Na voljo imamo drsnik, s katerim določamo nivo ostrenja.
Za bolj zahtevno ostrenje uporabimo funkcijo Unsharp Mask. Ime funkcije izvira iz načina ostrenja. Funkcija najprej kreira zamegljeno kopijo slike, ki jo nato uporabi kot masko pri ostrenju.
Na voljo imamo tri drsnike. Radius vpliva na velikost površine ostrenja; za velike ali za zelo nerazločne slike uporabimo velik radij.
Amount vpliva na jakost ostrenja; uporabimo manjše vrednosti nastavitve, sicer sliko preveč izostrimo, kar se kaže v njeni zrnatosti.
Treshold določa gladkost slike, ki smo jo izostrili. To nastavitev uporabimo, če je zaradi posledice ostrenja slika zrnata.

 1. Odpremo datoteko IMG_4124_S.JPG, ki se nahaja v mapi vaja8.
 2. V menijski vrstici izberemo Filters/Enhance/Unsharp Mask.
 3. Določimo nastavitve in kliknemo na gumb V redu.

f

f

Zameglitev ozadja slike

Na voljo imamo več funkcij.
Gaussian Blur je verjetno najbolj uporabljen način zamegljevanja. Omogoča veliko stopnjo zamegljevanja.
Simple Blur omogoča nizko stopnjo zamegljevanja. Uporabljamo ga praviloma takrat, ko hočemo malce omehčati sliko.
Selective Blur omogoča nastavitev preklopa podobnosti pik. Podobne pike enako zamegli. Lahko ga uporabimo za zmanjševanje šuma pri fotografijah. 
Motion Blur zamegli sliko samo v eni smeri. Slika, na kateri smo uporabili funkcijo, da občutek gibanja.
Tileable Blur deluje podobno kot Gaussian Blur, vendar skuša ohraniti ostre robove.
Pri uporabi funkcij zamegljevanja moramo vedeti, da preveč zamegljeni deli slike delujejo nerealistično oziroma pravljično.

 1. Odpremo datoteko IMG_4174.xcf (mapa vaja7).
 2. Želimo poudariti kip na sliki, ozadje kipa pa zamegliti.
 3. Kliknemo na plast Background, nato pa v menijski vrstici izberemo Filters/Blur/Gaussian Blur.

f

 1. Vidimo, da se ob kipu pojavijo bele pike, ki so posledica nenatančno kreirane maske. S kazalcem kliknemo na plast Maska in naredimo kopijo plasti.

f

 1. Na plasti Maska copy odstranimo masko plasti.
 2. Kliknemo z desno tipko na plast Maska in v priročnem seznamu izberemo Mask to Selection. Okoli kipa se nariše izbira.
 3. Plasti Maska copy odstranimo masko. Kliknemo z desno tipko na plast in v priročnem seznamu izberemo Delete Layer Mask.

f

 1. Najprej izbiro zmanjšamo za 2 piki (izberemo Select/Shrink), nato pa prehod izbire zameglimo za 2 piki (izberemo Select/Feather).

f f

 1. Na plasti Maska copy kreiramo novo masko. Kliknemo z desno tipko na plast Mask copy in v priročnem seznamu izberemo Add Layer Mask. V oknu Add Layer Mask izberemo kreiranje maske iz izbire.

f

 1. Plast Maska skrijemo in izbiro odstranimo.

f

 

Odstranitev šuma

Deinterlace
Filter uporabimo pri slikah, ki smo jih skenirali. Uporabimo ga za odstranitev prepletanja.  Popačenje je posledica drugačnega zajema lihih oziroma sodih vrstic.

Despecle
Filter uporabimo za odstranjevanje popačenj na sliki. Popačenja so lahko posledica starosti skenirane slike, prahu na tipalu in podobno. Prav tako filter uporabimo pri odstranjevanju valovitosti (moire) skeniranih slik, še posebej, če smo skenirali slike iz časopisa ali revije.
Radius določa velikost okna. Filter sliko ali izbrani del slike (uporaba orodij za izbiro) razdeli na posamezna okna. Najmanjša velikost  okna je 1 (3x3 pike), največja pa 20 (41x41 pik). Filter skuša zgladiti oziroma zmanjšati barvni razpon pik posameznega okna. 
Filter lahko uporabimo na več načinov. Nekaj primerov:

 • uporabimo samo Radius. Večja, ko je velikost okna oziroma radija, večja je zamegljenost. 
 • pri uporabi Radius in Recursive uporabimo manjše vrednosti radija. Dobimo podoben rezultat, kot če bi uporabili velik radij brez rekurzivne možnosti.
 • radius in Adaptive. Program skuša poiskati optimalno velikost okna in nato zmanjšati barvni razpon.
 • če želimo odstraniti prasko na izbranem delu slike, uporabimo možnosti Recursive in Radius.
 • za odstranitev šuma potem uporabimo možnost Adaptive ali kombinacijo Adaptive in Recursive. Uporaba samo možnosti Recusive praviloma povzroči zamegljenost oziroma neostrost slike. 
 • z drsnikoma Black ali White lahko posvetlimo ali potemnimo okno. Če želimo, da bo slika bolj svetla, potem povečamo vrednost drsnika White . 

Destripe
Filter uporabimo pri slikah, kjer so se zaradi slabega skenerja pojavile črte vzdolž cele slike.

NL filter (nelinearnst)
 Pri fotografiranju v slabših svetlobnih pogojih, ko uporabimo večjo občutljivost CCD tipala (ISO vrednost), se na slikah pojavi šum v obliki majhnih zrn. Nelinearni filter uporablja sedem šesterokotnih oken, ki jih lahko spreminjamo z drsnikom Radius. Na voljo imamo tri možnosti:

 • alpha trimmed mean uporabimo pri odstranjevanju posameznih pik na sliki. Običajna nastavitev drsnika alpha je med 0 in 0,50. Z radijem določamo jakost filtra, z drsnikom Alpha pa izberemo glajenje ali odstranjevanje napak.
 • optimal estimation smoothing. Uporabimo za odstranjevanje raztresenega šuma (dithering noise). Šum, ki nastane zaradi povečane občutljivosti CDD tipala. Majhna vrednost Alpha pomeni majhno zamegljenost, velika vrednost pa veliko. Velikost radia izberemo med 0,8 in 1.
 • edge enhancement deluje ravno obratno in, namesto zameglitve, robove izostri. Za nastavitve radia uporabimo vrednosti med 0,5 in 0,9.
 1. Odpremo datoteko  prva_Foto.jpg (mapa vaja8).
 2. Povečamo pogled na delovno površino (150%).
 3. V menijski vrstici izberemo Filters/Enhance/NL Filter.
 4. V oknu NL Filter določimo nastavitve.
 5. Datoteko shranimo v mapo vaja8.

f

f

 

Svetlobni napis

 1. Odpremo okno velikosti 420 x 300 pik s črno barvo ozadja.
 2. Izberemo pisavo Filters/Text/Free Type. Barvo pisave določimo z barvo ospredja.

f
f

 1. V menijski vrstici izberemo Layer/Layer To Image Size.
 2. S pomočjo čopiča (Circle 07) črke med seboj povežemo.


f

 1. Črke bomo popačili. Najprej jih bomo zameglili potem pa spremenili vrednost kanala Alpha. Pisavo zameglimo; izberemo Filter/Blur/Gaussian blur. Z drsnikom izberemo vrednost 6 pik
 2. Spremenimo prosojnost plasti. V menijski vrstici izberemo Layer/Colors/Curves. S pomočjo spustnega seznama izberemo kanal ALPHA in popravimo krivuljo.

f

 1. V menijski vrstici izberemo Script-Fu/Alpha to Logo/Neon. V oknu Script-Fu določimo jakost efekta (Effect size: 50).

f

f

 1. Plast Neon Glow podvojimo.

f

Napis s poudarjenimi robovi in senco

 1. Odpremo datoteko DSCF0683_S.jpg (mapa vaja8).
 2. Naredimo kopijo osnovne plasti ali pa osnovni plasti dodamo kanal Alfa; kliknemo z desno tipko in v priročnem seznamu izberemo Add Alpha Channel. Osnovna plast ozadja nima kanala prosojnosti. Plast poimenujemo Kobilica.
 3. Na delovno površino dodamo naslov Narava. V menijski vrstici izberemo Filters/Text/Free Type ... Izberemo tip pisave Cooper Black, velikosti 140 pik.

f

 1. Plast z naslovom poimenujemo Napis.

f

 1. Z desno tipko kliknemo na plast Napis in v priročnem seznamu  izberemo kreiranje izbire iz kanala prosojnosti; Alpha to Selection.

f

 1. Izbiro shranimo v kanal Alpha. V menijski vrstici kliknemo Select/Save to Channel. Plast poimenujemo naravaIzb.

 

f

 1. Kliknemo na zavihek Layers in izberemo plast Kobilica. V menijski vrstici izberemo Layer/Mask/Add Layer Mask. V oknu Add Layer Mask izberemo kreiranje maske iz izbire.

f

 1. Plast Napis lahko izbrišemo, saj smo naredili izbiro napisa.

f

 1. Dodamo plast, obarvano z belo barvo, in jo poimenujemo Ozadje. Plast Ozadje pomaknemo pod plast Kobilica.

f

 1. Naredimo kopijo plasti Kobilica in kopijo plasti poimenujem Zrcalo. Plast pomaknemo pod plast Kobilica.
 2. Plast Zrcalo navpično zrcalimo. Označimo plast Zrcalo in v menijski vrstici izberemo Layer/Transform/Flip Vertical. Zrcalno sliko pomaknemo navzdol.

f

 1. Na plasti Zrcalo uporabimo prelivf . Dvokliknemo na ikono  in v oknu Tool Options izberemo preliv FG to Transparent.

f

 1. Narišemo preliv.

ff

 1. Masko plasti in plast Zrcalo združimo. V menijski vrstici izberemo Apply Layer Mask.

 

f

 1. Na plasti Zrcalo uporabimo filter valovitosti; kliknemo Filters/Distorts/Ripple.

f

 1. Sliko na plasti zrcalo malo zameglimo: kliknemo Filters/Blur/Gaussian Blur/

f

f

 1. Zopet kliknemo na plast kobilica (ne na masko plasti). Napisu bomo dodali brušen rob (bevel). Kliknemo na zavihek Channels, označimo plast naravaIzb in kliknemo na gumb Channel to Selection f.

f

 1.  Kliknemo na zavihek Layers in izberemo plast (ne masko). V menijski vrstici izberemo Script-Fu/Decor/Add Bevel…

 

f
f
f

 1. Na koncu lahko dodamo še senco; Script-Fu/Shadow/Drop Shadow

f

Filmski trak

 1. Odpremo datoteko ena.jpg.
 2. Plasti Background dodamo sliki dve.jpg in tri.jpg kot novi plasti. V menijski vrstici izberemo File/Open As Layer.

f

 1. V menijski vrstici izberemo Filters/Combine/Film.

f

f

 

Navodila
Uvod
GIMP - 01 - Namestitev programa
GIMP - 02 - Osnovni popravki fotografij 1
GIMP - 03 - Osnovni popravki fotografij 2
GIMP - 04 - Retuširanje fotografij
GIMP - 05 - Delo z izbirami
GIMP - 06 - Plasti
GIMP - 07 - Maske, Kanali, Poti
GIMP - 08 - Filtri

Izhod

 

na vrh