glava
     

Cilji vaje:

 • spoznati prednosti dela s plastmi,
 • uporabiti poti,
 • izdelati lastno obliko čopiča,
 • vstaviti besedilo.

Plasti

 1. Odpremo novo okno; v menijski vrstici kliknemo File/New. V oknu Create a New Image določimo velikost delovne površine in barvo osnovne plasti (Background).

f

 1. Na delovni površini imamo osnovno plast, imenovano Background. Šahovnica prikazuje velikost delovne površine. Večkrat ne želimo imeti transparentnega ozadja, še posebej, če sliko shranimo v format jpg. Transparentno ozadje bomo pobarvali.
  Na osnovni plasti praviloma ne rišemo oziroma nanjo ne postavljamo slik. Pri delu s plastmi uporabljamo okno Layers. Okno odpremo tako, da v menijski vrstici kliknemo Dialogs/Create New Dock/Layers/.


f

 1. Delovno površino obarvamo z belo barvo. Za barvo ospredja izberemo belo barvo f.
 2. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono Bucket Fill f. Kliknemo na delovno površino, ki se obarva belo.
 3. Okno shranimo z imenom Plasti.xcf v mapo vaja6; v menijski vrstici kliknemo File/Save.
 4. Odpremo datoteko Nebo.jpg, ki se nahaja v mapi vaja6 . V menijski vrstici izberemo File/Open. Odpre se novo okno Nebo.jpg. Sliko neba bomo prenesli v okno, ki smo ga shranili, z imenom Plasti. Sliko iz enega okna v drugo okno prenesemo s pomočjo okna Layers. V oknu Nebo.jpg odpremo okno s plastmi.
 5. V oknu Layers kliknem na plast Background in povlečemo sliko na delovno površino okna Plasti .xcf.
 6. Okno Nebo.jpg zapremo. V oknu Layers imamo dve plasti. Dvokliknemo na plast Background copy in plast preimenujemo v Nebo.

f

 1. Z orodjem Move pomaknemo sliko neba k spodnjemu robu delovne površine.

f

 1. Odpremo datoteko vojakaS.xcf (mapa vaja6). Iz slike izrežemo vojaka. Izbiri vojakov sta shranjeni v kanalu. Odpremo okno Layers in nato kliknemo na zavihek Channels. Izberemo plast vojak2 in kliknemo na gumb Channel to Selection f.

f

 1. Okoli vojaka se pojavi izbira. V menijski vrstici kliknemo Select/Float. Pojavi se plavajoča plast, ki jo zasidramo na novo plast. V oknu Layers kliknemo na gumb New layer f. Plast poimenujemo Vojak2.

f

 1. Kliknemo z levo tipko miške na plast vojak2 in jo povlečemo v okno Plasti.xcf.

f

 1. Na podoben način prenesemo še drugega vojaka. Kliknemo na okno vojakaS.xcf. Kazalec pomaknemo v okno Layers (vojakaS.xcf) in kliknemo na zavihek Channels. Izberemo plast vojak1 in kliknemo na gumb Channel to Selection f.
 2. Okoli drugega vojaka se pojavi izbira. V menijski vrstici kliknemo Select/Float. Pojavi se plavajoča plast, ki jo zasidramo na novo plast. V oknu Layers kliknemo na gumb New layer f. Plast poimenujemo vojak1.

f

 1. Kliknemo s kazalcem na plast vojak1 in plast povlečemo v okno Plasti.xcf.

f

 1. Okno vojakaS.xcf zapremo. Plastema popravimo imeni. Dvokliknemo na plast vojak1_copy in plast preimenujemo v vojak1. Podobno preimenujemo plast vojak2_copy v vojak2.

f

 1. Sliki vojakov lahko poljubno premikamo po delovni površini, ne da bi ju morali na novo izrezovati in potem lepiti na plast.
  Urejanje slik brez uporabe plasti je zamudno in predvsem nesmiselno, saj vsaka napaka lahko pomeni delo od začetka.

f

 1. Sliko, ki se nahaja na plasti vojak1 pomanjšamo na 91 %. Najprej v oknu Layers kliknemo na plast vojak1, s tem postane plast aktivna. S klikom na ikono očesa lahko preverimo, ali smo izbrali pravo plast. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono f.
 2. S pomočjo spustnega seznama izberemo odstotek in zapišemo novo vrednost.

f

 1. Plast vojak1 pomaknemo pod plast vojak2. S klikom označimo plast vojak1 in kliknemo na gumb Lower layer f. Še hitrejši način je, da z miško povlečemo plast vojak2 pod plast vojak1.

f

 1. V oknu Layer kreiramo novo plast. Plast poimenujemo krivulja. Vključimo prikaz mreže. V menijski vrstici izberemo View/Show Grid (nastavitve mreže so določene File/Preferences/Default Grid).

f

 

 1. Narišemo pot. Kliknemo na ikono Path f in postavimo kontrolne točke. Krivuljo zaključimo tako, da najprej pritisnemo na tipko Ctrl, nato se približamo prvi kontrolni točki in ko se oblika kazalca spremeni, kliknemo. Orodje Path preklopimo v režim Edit (dvokliknemo na ikono orodja) in s pomočjo ročic oblikujemo krivuljo. Krivulja se shrani v okno zavihka Paths.

f

 1. Iz krivulje kreiramo izbiro. V menijski vrstici izberemo Select/From Path.
 2. Izbiro, ki se nahaja na plasti Krivulja zapolnimo z belo barvo. Za barvo ospredja določimo belo barvo. f 
  Kliknemo na ikono Bucket Fill in zapolnimo izbiro.

 

f

 1. Vstavimo sliko prenosnega računalnika. V menijski vrstici kliknemo File/Open As Layer in izberemo datoteko prenosnik psd (mapa vaja6).

f

 1. Kreiramo čopič za dodajanje in brisanje krivulje. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono, ki prikazuje obliko čopiča. f
  V oknu Brushes izberemo čopič. Kliknemo na gumb f, da se odpre spustni seznam. Izberemo pogled View as List.

f

 1. Kliknemo na gumb New Brush f.
 2. Določimo velikost, obliko in ime čopiča (Fuzzy 40). Čopič shranimo s klikom na gumb Save.

f

 1. Naredimo kopijo plasti Krivulja. V oknu Layers označimo plast Krivulje in kliknemo na gumb Duplicate Layer f. Plast Krivulje skrijemo in označimo plast Krivulje copy.

f

 1. Izberemo obliko čopiča, ki smo ga kreirali (Fuzzy 40). Dvokliknemo na ikono radirke f. V oknu Tool Options kliknemo na spustni seznam in izberemo obliko radirke oziroma čopiča. Prosojnost čopiča (Opacity) naj bo 18. Med brisanjem prosojnost čopiča večkrat spremenimo.

f

 

 1. Želimo narediti bolj nežen prehod iz krivulj. Izbrišemo gornji del krivulje. Če nas obroba oziroma pot krivulje moti, izključimo prikaz. V oknu Layers kliknemo na zavihek Paths, nato pa kliknemo na ikono očesa plasti, na kateri se nahaja pot.    
 2. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono čopiča f in izberemo prosojnost Zameglimo rob krivulje.

f

 1. Zopet izberemo radirko in zbrišemo nekaj bele barvo na plasti Krivulje. Boljši način je uporaba maske plasti.

f

 1. Plasti z vojakoma postavimo pred plast Krivulje; plasti premikamo v oknu Layers.

f

 1. Na zaslonu prenosnika bomo zamenjali sliko. V oknu Layers označimo plast prenosnik.jpg in povečamo pogled na delovno površino. V oknu orodjarne kliknemo na ikono Paths f ; izbran mora biti način Design. Narišemo pot okoli zaslona prenosnika. Pot zaključimo tako, da najprej pritisnemo na tipko Ctrl, nato se s kazalcem pomaknemo k prvi kontrolni točki in ko se oblika kazalca spremeni, kliknemo.
 2. Iz poti kreiramo izbiro; Select/From Path. V oknu Layers kliknemo na zavihek Paths in izključimo prikaz poti.
 3. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono pipete f. In označimo barvo na spodnjem levem robu zaslona.

f

 1. V oknu orodjarne Gimp zamenjamo barvo ospredja in ozadja f.
 2. S pipeto označimo še desni gornji rob zaslona.

f

 1. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono Gradient f . V oknu Tool Options kliknemo na spustni seznam in označimo preliv FG to BG.

f

 1. S kazalcem kliknemo na  sredino spodnjega desnega roba zaslona in povlečemo preliv do gornjega levega roba zaslona.

f

 1. Dodamo besedilo. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono Text f. V okno Gimp Text Editor zapišemo besedilo.

f

 1. Spremenimo tip in velikost pisave. Dvokliknemo na ikono Text.

f

 1. Spremenimo prosojnost plasti.

f

 1. Na podoben način dodamo besedo Zaščitite; velikost pisave je 47 pik, barva pa. ff4e26.

f

 1. Dodamo besedi Vaš računalnik; velikost pisave je 30 pik, barva pa bela. Določimo še prosojnost plasti.

f

 1. Napisu Zaščitite dodamo senco. Označimo plast Zaščitite. V menijski vrstici izberemo Script-Fu/Shadow/Drop Shadow.

f
f

 1. Potemnimo sliko vojaka v ozadju. Najprej označimo plast vojak1. V menijski vrstici nato izberemo Layer/Colors/Levels.

f

f

 1. Dodamo napis novice.

f

f

 1. Naredimo kopijo plasti novice. Kliknemo z desno tipko na plast in v seznamu izberemo Duplicate Layer. Plast navpično zrcalimo; kliknemo Layer/Transform/Flip Vertical. Pri tem se je pisava avtomatično spremenila iz vektorske oblike v rastersko, kar pomeni, da pisave ne moremo več spreminjati. Pretvorbo iz vektorske oblike v rastersko sicer izvedemo tako, da označimo plast s tekstom in kliknemo Layer/Discard Text Information. Večino efektov lahko uporabimo samo nad rasterskimi slikami.

f

 1. Kliknemo na ikono Move f  in plast pomaknemo navzdol.

f

 1. Spremenimo barvo ospredja in ozadja. Bela barva mora biti barva ospredja.

f

 1. Dvokliknemo na ikono Gradient in izberemo preliv.

f

 1. Z miško kliknemo na spodnjem delu napisa in povlečemo.

f

 1. Plasti napisa novice in plast z odsevom združimo. V oknu Layers kliknemo v okence poleg ikone očesa. S premikanjem ali vrtenjem ene od povezanih plasti vplivamo tudi na preostale plasti.

f

 1. Ko smo uredili vse plasti, naredimo kopijo datoteke, ki smo jo kreirali. V kopiji datoteke bomo sploščili plasti v eno in s tem zmanjšali velikost celotne datoteke. Pozor: pri datoteki s sploščenimi plastmi izgubimo informacijo o posameznih plasteh. Kreiramo kopijo datoteke; v menijski datoteki izberemo Image/Duplicate. V oknu kopije datoteke izberemo združevanje plasti; kliknemo Image/Flatten Image

f

 1. Za objavo na medmrežju moramo sliko še optimizirati. V menijski vrstici izberemo File/Save As. V oknu Save Image določimo ime in končnico datoteke (jpg).

f

 

Navodila
Uvod
GIMP - 01 - Namestitev programa
GIMP - 02 - Osnovni popravki fotografij 1
GIMP - 03 - Osnovni popravki fotografij 2
GIMP - 04 - Retuširanje fotografij
GIMP - 05 - Delo z izbirami
GIMP - 06 - Plasti
GIMP - 07 - Maske, Kanali, Poti
GIMP - 08 - Filtri

Izhodna vrh