glava
     

Cilji vaje:

 • uporabiti različna orodja za izbiranje,
 • popraviti izbiro s pomočjo hitre maske,
 • kreirati izbiro iz poti,
 • shraniti izbiro v kanal.

Delo z izbirami

Če želimo urejati samo določene dele slike (spreminjanje barvnih tonov, uporaba filtrov …), moramo uporabiti eno od orodij za izbiranje. Postopek je vedno enak. Najprej s pomočjo orodja za izbiranje izoliramo del slike, potem pa lahko urejamo izbrani del slike z orodji za spreminjanje, kopiranje ali izrezovanje slike.
Orodja za izbiranje se med seboj razlikujejo glede na obliko izbiranja, barvo in velikost. Orodja programa Gimp lahko razdelimo na geometrijske izbire (Elipsa, Pravokotnik), prostoročne izbire (Laso, Škarjice in Poti) in barvne izbire (Barva in Mehka izbira). Poti niso čisto pravo orodje za izbiranje, vendar posredno omogoča kreiranje izbire. S pomočjo hitre maske lahko izbiro tudi narišemo. 

            f

Izbira orodja je odvisna od oblike ali barve dela slike, ki ga želimo izolirati oziroma izbrati.
Vsako orodje nam ob dvokliku na ikono izbire ponudi še dodatne možnosti. Možnosti se pri posameznih orodjih razlikujejo. Skupna možnost je uporaba izginjajočih robov izbire (Feather edges). Z izginjajočimi robovi skrijemo ostre robove slike, ki smo jo izrezali. Večja  ko je vrednost drsnika Radius, večja je širina izginjajočih robov.

f

Nekatere od nastavitve orodij za izbiranje spadajo med tako imenovane globalne nastavitve. Spreminjamo jih lahko v oknu orodjarne programa Gimp (File/Preferences/Tool Options). Predvsem to velja za določitev razlikovanja pik pri uporabi orodja Škarjice.

f

Pri označevanju oziroma izbiranju dela slike večkrat uporabimo kombinacijo različnih orodij za izbiranje. Vsako od orodij za izbiranje nam ponuja način kreiranja izbire.

f

Če z orodji za izbiranje nismo zadovoljni, vključimo prikaz Hitre maske in s pomočjo čopiča uredimo izbiro.

 1. Odpremo prazno delovno površino; izberemo File/New. Določimo velikost delovne površine (1000x860), resolucijo in barvo plasti.

f

 1. Na odprto delovno površino, kot novo plast, vstavimo sliko; izberemo File/Open As Layer in poiščemo datoteko Izbire.jpg (mapa vaja5).
 2. Rezultat kreiranja nove plasti vidimo v oknu Layers. Če okna s plastmi ne vidimo, vključimo prikaz okna Layers; v menijski vrstici izberemo Dialogs/Create New Dock/Layers, Channels …

f

 1. Pogled na delovno površino povečamo; pritisnemo na tipko dvigalko (Shift) in zavrtimo kolešček miške. Za lažjo navigacijo ob povečanem pogledu po delovni površini kliknemo z levo tipko miške na ikono f, ki se nahaja v spodnjem desnem kotu okna. Odpre se nam manjše okno celotne delovne površine z navigacijskim oknom. 

f

 1. Izrežemo del slike. Dvokliknemo na ikono f in v oknu Tool Options izberemo glajenje robov (Antialiasing).

f

 

 1. Pri risanju izbire si lahko pomagamo tako, da uporabljamo tipke kot so Alt, Shift in Ctrl. S pritisnjeno tipko Alt premikamo izbiro, tipka Shift nam omogoča enakomerno povečevanje izbire (risanje krogov in kvadratov), s tipko Ctrl pa začnemo risati izbiro iz središča
 2. Izbiro smo narisali. Program nam omogoča kar nekaj funkcij nad že kreiranimi izbirami. Nahajajo se v  menijski vrstici Select. Izbiro zmehčamo; izberemo Select/Feather in v polje vpišemo 1. S tehniko mehčanja robov dosežemo bolj naraven in manj oster prehod med izrezanim delom slike in ozadjem.  
  S kazalcem se pomaknemo nad izbiro, kliknemo z levo tipko in izbrani del slike premaknemo.   

f

 1. Preverimo kakovost izrezane slike; v menijski vrstici izključimo stikalo View/Show selection. Če ima izrezani del slike preveč bele obrobe, razveljavimo zadnjo operacijo. V menijski vrstici ponovno izberemo Select in nato uporabimo eno ali več funkcij, kot so Feather ali Shrink … 
 2. Izrezani del slike zavrtimo. V oknu orodjarne Gimp dvokliknemo na ikono Rotate f. V oknu Tool Options mora biti izbrana možnost Transform Layer.  Sliko zavrtimo za -39 stopinj. Pritisnemo na gumb Rotate.

f

f

 1. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono Move f.
 2. S kazalcem se pomaknem izven označenega dela slike. Ko se oblika kazalca spremeni v sidro (lahko si pomagamo s pritisnjeno tipko Shift), ponovno kliknemo z levo tipko miške.
 3. Izrežemo okvir. Za izrez uporabimo orodje za pravokotno izbiranje. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono Rectangular f. S kazalcem miške se postavimo na gornji levi rob okvira in narišemo pravokotnik.

f

 1. Če pri risanju pravokotnika nismo zadovoljni, nam program omogoča premikanje izbire. Pri risanju izbire z levo tipko miške, pritisnemo na tipko Alt in z miško premaknemo izbiro. Ko smo postavili izbiro v želeni položaj, spustimo tipko Alt in nadaljujemo z risanjem izbire.
  Če smo izbiro že narisali in z njeno postavitvijo nismo zadovoljni, dvokliknemo na ikono orodja za premikanje plasti oziroma izbir f. V oknu Tool Options izberemo premikanje plasti.


f

Na podoben način lahko izbire vrtimo, deformiramo in drugo.

 1. Dvokliknemo na ikono za pravokotno izbiranje in iz okvira izrežemo sliko. V oknu Tool Options izberemo odštevanje izbire.

f

 1. Risanje izbire pričnemo izven obrobe že obstoječe izbire, pritisnemo tipko Alt in pravokotnik nove izbire zapeljemo v notranjost prve izbire.

f

 1. Izbrani del slike zavrtimo za 6 stopinj; dvokliknemo na ikono f. V oknu Tool Options mora biti izbrana možnost Transform Layer. Sliko zavrtimo.

f

 1. Vključimo prikaz okna Layers; v menijski vrstici izberemo Dialogs/Create New Dock/Layers … V oknu se pojavi plast Floating Selection. To je plavajoča plast, na kateri se nahaja izrezani del okvira. Plavajočo plast moramo zasidrati. Lahko jo zasidramo na plast, na kateri smo jo kreirali (plast izbire.jpg), ali pa jo postavimo na novo plast. S klikom na gumb f ali s klikom na delovno površino izven izbranega območja bomo plavajočo plast zasidrali na plast izbire.jpg. Če pa kliknemo na gumb New Layer  f, bomo izrezani del okvira zasidrali na novi plasti. Plasti igrajo pomembno vlogo pri uporabi programa. Uporabo in prednosti dela s plastmi bomo spoznali v naslednji vaji. Kliknemo na gumb f.
 2. Izrežemo bankovec. Pri izrezovanju bomo uporabili funkcije programa za spreminjanje izbire. Najprej povečamo pogled na delovno površino, izberemo pravokotno izbiro in narišemo pravokotnik.

f

 1. V oknu orodne vrstice Gimp dvokliknemo na ikono Change Perspective f. V oknu Tool Options izberemo spreminjanje plasti in prikaz mreže. Popravimo postavitev izbire.

f

 1. V oknu Perspective kliknemo na gumb Transform.

f

 1. Če pogledamo v okno Layers, potem vidimo, da nimamo plavajoče plasti z označenim bankovcem. Zato v menijski vrstici izberemo Select/Float. Kliknemo na ikon Move f in premaknemo izrezani del slike.
 2. V oknu orodjarne Gimp dvokliknemo na ikono Move. V oknu Tool Options izberemo možnost Transform Layer. Premaknemo izbrani del slike. Ko smo s postavitvijo zadovoljni, kazalec miške zapeljemo izven območja izbire, pritisnemo na tipko Shift in kliknemo z levo tipko miške. Do istega rezultata pridemo, če v oknu Layers kliknemo na gumb f.

f

 1. Hruški odstranimo senco. Dvokliknemo na ikono orodja za mehko izbiranje (Fuzzy). V oknu Tool Options izberemo nastavitve. Kliknemo na posamezne dele sence tako, da imamo označeno celotno senco hruške. Če smo označili prevelik del slike, potem kliknemo v menijski vrstici Edit/Undo.

f

 1. Senco hruške izrežemo; kliknemo Edit/Cut.

f

 1. Izrežemo hruško. Za izrezovanje uporabimo izbiro Škarjice (Scissors) f . To orodje uporabljamo pri izrezovanju objektov s kontrastnimi robovi. Dvokliknemo na ikono in v oknu Tool Options z drsnikom določimo občutljivost orodja pri zaznavanju tonskega obsega pik. Majhna vrednost pomeni veliko občutljivost, velika vrednost pa majhno glede na tonski obseg slike. Primer (prav tako tudi algoritem programa) za izbiranje ni najboljši, bomo pa spoznali, kako slabo izbiro popravimo.

f

 1. Okoli hruške narišemo izbiro. Vsakič, ko linija izbire ne sledi več hruški, z levim klikom miške vstavimo kontrolno točko. Ko smo izbiro narisali okoli sadeža, dvokliknemo na začetno kontrolno točko. S kazalcem miške vstavimo na linijo izbire nove kontrolne točke tako, da se linija izbire bolje prilega sadežu. Prav tako lahko kontrolne točke tudi premikamo. Kliknemo v notranjost izbire.


f

 1. Izbiro hruške popravimo. Uporabimo Hitro masko. V levem spodnjem delu okna kliknemo na ikono Hitra maska. Delovna površina se obarva rdeče.

f

 1. Rdeče obarvani del predstavlja masko oziroma neizbrani del slike. Prednost Hitre maske je v tem, da jo spremenimo z barvanjem. V oknu orodjarne Gimp izberemo privzeto barvo ospredja oziroma ozadja ter velikost čopiča.

f


S črno barvo ospredja barvamo masko, z belo pa brišemo. Preklapljanje med barvo ospredja in ozadja izvršimo s klikom na ikono f. Če pri  barvanju uporabljamo sivo, kreiramo pol prosojno masko.

 1. Izberemo velikost čopiča; v oknu orodjarne dvokliknemo na ikono f. V oknu Tool Options izberemo velikost in obliko čopiča.

f


Obliko čopiča lahko spremenimo tudi s klikom na ikono f.

 1. Izbira slabo definira obliko sadeža. Izključimo prikaz Hitre maske in izbiro izostrimo. V menijski vrstici izberemo Select/Sharpen. Velikost izbire zmanjšamo za 1 piko; izberemo Select /Shrink.

f

 1. Preostali del maske moramo popraviti s čopičem. S pritiskom na tipko Shift pobarvamo ravno črto; najprej kliknemo na delovno površino, spustimo tipko miške, pritisnemo tipko Shift in prestavimo kazalec čopiča in kliknemo. Za lažje barvanje velikost čopiča večkrat spremenimo.  

 
f

 1. Označeni del slike prestavimo na plavajočo plast, v menijski vrstici izberemo Select/Float. Kliknemo na ikono f in prestavimo sadež.

f

 1. Velikost sadeža, ki se nahaja na plavajoči plasti, zmanjšamo. V oknu orodjarne Gimp kliknemo na ikono Scale f in pomanjšamo sadež. Sadež še malo zavrtimo; kliknemo na ikono Rotate f.

f

 1. Plavajočo plast zasidramo. V oknu Layer kliknemo na gumb f.
 2. Izrežemo rdečo obrobo znaka. Uporabimo izbiro Color ali Fuzzy. Delovanje obeh orodij je zelo podobno. Dvokliknemo na ikono f. V oknu Tool Options izberemo nastavitve, kot jih kaže slika, nato pa s kazalcem kliknemo na rdečo barvo znaka.

f

 1. Izbrani del slike izrežemo; izberemo Edit/Cut. Nato ga ponovno prenesemo iz Odložišča; izberemo Edit/Paste Into. Kliknemo na ikono Move f in prestavimo izrezani del slike. Pri premikanju plasti si lahko pomagamo tudi s smerniškimi tipkami. S kazalcem se pomaknem izven izbranega območja, pritisnemo na tipko dvigalko (Shift) in kliknemo z levo tipko miške.

f

 1. Izrežemo še kanglo za zalivanje rož. Izrezali jo bomo s pomočjo orodja Paths. V oknu orodjarne Gimp dvokliknemo na ikono Paths f. Z orodjem Paths rišemo vektorske krivulje. V oknu Tool Options nam program omogoča več nastavitev. Za risanje poti moramo izbrati možnost Design. Stikalo Polygonal mora biti izključeno, sicer bi risali samo ravne poti.

f

Pot rišemo s pomočjo kontrolnih točk. Slabo postavljene kontrolne točke lahko razveljavimo s kombinacijo tipk Ctrl+Z. Če želimo narisati krivuljo (način načrtovanja Design), ob kliku oziroma postavitvi kontrolne točke z miško povlečemo. Ob kontrolni točki se pojavita ročici, s katerima vplivamo na velikost loka krivulje. Ročice premikamo simetrično, če pritisnemo na tipko Shift.
Pot sklenemo tako, da pritisnemo na tipko Ctrl in kliknemo na začetno kontrolno točko poti.  


f


Program nam omogoča, da označimo več kontrolnih točk naenkrat; ob kliku na posamezno kontrolno točko moramo pritisniti tipko dvigalko (Shift). Označenim vozliščem hkrati spreminjamo njihovo postavitev na delovni površini. Pri tako spremenjenih vozliščnih točkah lahko premikamo pot, ne da bi se spremenilo razmerje med označenimi točkami.

f

 1. Povečamo pogled na delovno površino. S kazalcem začnemo risati pot.

 

f

 1. Ko smo pot narisali, jo pretvorimo v izbiro. V oknu Tool Options kliknemo na gumb f.
 2. V menijski vrstici izberemo Edit/Cut in nato Edit/Paste Into. S klikom na ikono Move premaknemo izrezani del slike. 


f

 1. Program nam omogoča shranjevanje izbir. Izbiro lahko shranimo v kanal (Channels); podobno velja tudi za poti (Paths). Izbiro, ki smo jo narisali, prikličemo nazaj na delovno površino. V oknu Layers kliknemo na zavihek Undo History in izberemo plast Path to Selction.


f

 1. Na delovni površini se pojavi izbira posode. Izbiro shranimo v kanal. V menijski vrstici izberemo Select/Save to Channel. V oknu Layers (zavihek Channels) nastane nova plast Selection Mask Copy. Tako shranjeno plast lahko kadarkoli prikličemo nazaj na delovno površino. Seveda moramo ob prenehanju z delom datoteko shraniti v Gimpov format, xcf.   


f

 1. Naredimo preizkus. Na delovni površini odstranimo izbiro. V menijski vrstici izberemo Select/None.
  Izbiro prikličemo iz kanala. V oknu Layers kliknemo na zavihek Channels. Izberemo plast Selection mask Copy in kliknemo na gumb  Channel to Selection.


f

Na delovni površini se pojavi izbira, ki smo jo shranili v kanal.

 1. S pomočjo lasa izrežemo posamezne dele slike. V oknu Layers kliknemo na zavihek Layers. Označimo plast izbire.jpg. Kliknemo na ikono orodja laso in narišemo zanko okoli dela risbe, ki bi ga radi pobarvali belo ali izrezali. Namesto orodja laso lahko uporabimo tudi radirko ali čopič z belo barvo.

 

Navodila
Uvod
GIMP - 01 - Namestitev programa
GIMP - 02 - Osnovni popravki fotografij 1
GIMP - 03 - Osnovni popravki fotografij 2
GIMP - 04 - Retuširanje fotografij
GIMP - 05 - Delo z izbirami
GIMP - 06 - Plasti
GIMP - 07 - Maske, Kanali, Poti
GIMP - 08 - Filtri

Izhod

na vrh