glava
     

Cilji vaje:

 • določiti velikost in barvo podlage,
 • spremeniti velikost slike in ločljivost,
 • obrezati sliko na končno velikost,
 • uravnati sliko ali objekte na sliki.

Osnovni popravki fotografij

Velikost podlage, velikost slike in ločljivost

Pri uporabi programov za delo z rasterskimi slikami moramo poznati osnovne pojme, kot so velikost podlage (Canvas Size), velikost slike (Image Size) in ločljivost (Resolution).
Osnovno okno programa Gimp predstavlja podlago za delo s slikami. Praviloma na podlagi ne rišemo. Rišemo, barvamo, postavljamo slike na eni od plasti, ki smo jo položili na podlago. Podlaga je prosojna (Transparent) ali obarvana, največkrat belo ali črno.

f

Če s programom odpremo neko sliko, program privzame, da je podlaga enaka velikosti slike. Drugače je, če sliko s pomočjo kopiranja prenesemo na delovno površino. V tem primeru je podlaga bodisi prevelika bodisi premajhna.
Napravimo preizkus. Sliko Munch.jpg, ki se nahaja v mapi vaja2 odpremo na dva načina. V prvem primeru uporabim ukaz File/Open, v drugem primeru pa najprej odpremo prazno okno s podlago File/New (velikost 400 x 300pik). Ko smo odprli prazno okno s podlago, vstavimo sliko; uporabimo File/open As Layer. Program nam ne pokaže cele slike.
Pogled na delovno površino pomanjšamo (pritisnemo na dvigalko in kliknemo s srednjo tipko miške). Okoli dela slike vidimo črtkano obrobo, ki predstavlja celotno sliko. 

f

Celo sliko prikažemo ali s povečanjem podlage (Image/Canvas Size) ali še bolje z uporabo ukaza Image/Fit Canvas to Layers.

Določitev velikosti slike za tisk

Sliko, ki smo jo uredili, želimo natisniti. V vrstici stanja preverimo velikost slike. Kot enoto izberemo milimetre. Slika je široka 360 mm.

f

Sorazmerno jo pomanjšamo tako, da bo široka 100. Pri spreminjanju velikosti slike za tisk ne spremenimo števila pik, ki sestavljajo sliko. V menijski vrstici izberemo Image/Print Size. V spustnem seznamu  izberemo enoto milimetre in zapišemo velikost 100mm.

f

S pomočjo ravnila delovne površine lahko preverimo spremembo velikosti. Spremembo velikosti lahko preverimo tudi v oknu Image Size.

f

Spreminjanje velikosti slike

Preden se lotimo spreminjanja velikosti slik, preverimo ločljivost (Resolution) slike ter določimo končno velikost slike. Ločljivost je število pik na inčo (2,54 cm). Običajno merimo ločljivost v pikah na inč (ppi). Slika z višjo ločljivostjo ima več pik (večja datoteka) kot slika enakih dimenzij z manjšo ločljivostjo. Slike z visoko ločljivostjo vsebujejo 300 ali več pik na inčo, slike z majhno ločljivostjo pa 72 pik (ppi).
Pri spreminjanju velikosti slike spremenimo število pik, ki sestavljajo sliko. Prav tako se spremeni velikost podlage. Pri povečavi slike program dodaja nove pike, pri pomanjšavi pa jih odvzema. Način dodajanja in odvzemanja je odvisen od izbire interpolacije (najboljša je Cubic). Pri spreminjanju velikosti v fizičnih enotah moramo izbrati tudi pravo ločljivost. Ločljivost poskrbi za pretvorbo med fizičnimi enotami in velikostjo slike v pikah. 

f

Na eni strani govorimo o ločljivosti slike, na drugi strani pa o ločljivosti zaslona. Če sta ločljivosti slike in zaslona enaki, potem pika slike ustreza piki zaslona. Če je ločljivost slike večja od ločljivosti zaslona, nam monitor prikaže večjo sliko od dimenzij slike oziroma od velikosti slike, ki jo bo natisnil tiskalnik.   

Obrezovanje slik

Popravili bomo sliko, ki je bila fotografirana med vožnjo z avtobusom. Poševen semafor na sliki moti, zato ga poravnamo.

 1. Pri uravnavanju si bomo pomagali s prikazom mreže. Nastavitve mreže določamo v oknu delovne površine; v menijski vrstici izberemo Slika/Nastavi mrežo.

f

 1. Odpremo sliko Munch.jpg, ki se nahaja v mapi vaja2. Vključimo prikaz mreže; View/Show Grid.

f

 1. Izberemo Layer/Transform/Arbitrary Rotation. Drsnik pomaknemo desno tako, da se semafor poravna z navpičnimi črtami mreže. Izbiro potrdimo s klikom na gumb Rotate.

f

 1. Sliko obrežemo. V oknu Orodjarna kliknemo na ikono Crop. Okoli slike narišemo okvir in izbiro potrdimo s klikom na gumb Crop.

f

 1. Prikaz mreže onemogočimo.

Uravnavanje slik

Želimo popraviti popačenje perspektive slike. Popačenja so posledica leč objektiva fotoaparata.

 1. Odpremo datoteko Per.jpg, ki se nahaja v mapi vaja2. Podobno kot pri prejšnji vaji lahko vključimo prikaz mreže.
 2. V oknu Orodjarna dvokliknemo na ikono Perspective f .
 3. V oknu Tool Options izberemo učinek Transform Layer.

f

 1. S kazalcem se pomaknemo na desni zgornji rob slike. Kliknemo z levo tipko miške in povlečemo sliko navzven.

f

 1. Podobno naredimo z desnim robom. V oknu Perspective kliknemo na gumb Transform.

f

na vrh