glava
     

Cilji vaje:

 • na spletu poiskati in namestiti program,
 • namestitev slovenskega uporabniškega vmesnika,
 • narediti enostavno fotomontažo.

Kratka predstavitev programa Gimp

Leta 1995 sta Spencer Kimball in Peter Mattis naredila prvo različico programa GIMP. Z leti postane Gimp popularen odprtokodni projekt, ki deluje na različnih operacijskih sistemih (Okna, Mac OS X, Linux, večina verzij UNIX-a).

GIMP je akronim za GNU Image Manipulation Program. Primeren je za retuširanje, urejanje  kompozicij in risanje slik.

 • Lastnosti in zmožnosti programa:
 • popolna paleta orodij za barvanje (čopiči, peresa, štampiljka …).
 • učinkovito upravljanje s pomnilnikom; velikost slike je omejena samo z velikostjo prostora na trdem disku.
 • pri vseh orodjih barvanja omogoča učinkovito glajenje mejnih ploskev.
 • podpora prosojnih kanalov (alpha channel).
 • uporaba plasti in kanalov.
 • uporaba in zmožnosti skriptnega jezika.
 • število funkcij Razveljavi-Uveljavi je odvisno samo od velikost diska.
 • podpora datotečnih formatov kot so gif, jpg, png, xpm, tiff, tga, mpeg, ps, pdf, pcx, bmp …
 • dobra zbirka orodij za izbiranje.
 • zbirka vtičnikov.

V primerjavi s Photoshop-om  Gimp omogoča  napredno uporabo skriptnih jezikov. Glede na osnovni paket Photoshopa, Gimp vsebuje veliko zmogljivih filtrov in vtičnikov, ki si jih lahko zastonj namestimo z medmrežja. Podpira tudi datotečni format psd.

Namestitvene datoteke programa Gimp

Najprej s spletne strani http://www.gimp.org na računalnik prenesemo namestitvene datoteke. Na spletni strani izberemo različico programa glede na operacijski sistem.

f

Če imamo nameščena Okna, potem je najbolj enostavno, da izberemo paket samodejne namestitve (Automated installer – namestitveno datoteko), ki jo je pripravil Jernej Simončič.

f

S spletne strani prenesemo še paket GTK+2. To je paket, ki vsebuje grafični uporabniški vmesnik (GUI) nastavitev Gimp-a.
V namestitev programa ni vključen paket pomoči, ki ga prav tako lahko prenesemo z iste spletne strani. Namestitev datotek se razlikuje glede na operacijski sistem in glede na tip namestitvenih datotek.

Namestitev paketa GTK+2

f

Izberemo oziroma potrdimo izbiro namestitvene mape.

f

Izberemo inštalacijo z vsemi nastavitvami.

f

Vključimo stikalo za izbiro jezika.

f

Določimo jezik in potrdimo izbiro. S tem je namestitev paketa GTK+2 končana.

f

Namestitev Gimp-a

Zaženemo namestitveno datoteko gimp-setup.exe.

f

Izberemo oziroma potrdimo izbiro namestitvene mape.

f


Izberemo inštalacijo z vsemi nastavitvami.

f

Določimo privzete datoteke, ki jih želimo odpirati s programom Gimp.

f

Potrdimo izbiro datotek.

f

Izberemo oziroma potrdimo izbiro namestitvene mape.

f

Vključimo stikalo za kreiranje namizne ikone.

f

Potrdimo kreiranje ikone na Namizju in kliknemo na gumb Install.
Po končani namestitvi kliknemo na gumb Finish.

Namestitev paketa pomoči

Zaženemo zagonsko datoteko gimp-help.exe.

f


Izberemo komponente namestitve v angleškem jeziku (minimalna namestitev).


f

Potrdimo namestitev.

Namestitev slovenskega uporabniškega vmesnika

Na spletnem naslovu http://aufbix.org/~r/gimp/sl.zip najdemo datoteke za poslovenjenje menijev. Datoteko sl.zip ekstrahiramo, nato pa mapo sl prenesemo v namestitveno mapo programa GIMP. Privzeta mapa je C:\Program Files\GIMP-2.0\lib\locale.

f

Predstavitev uporabniškega vmesnika

Ob zagonu programa Gimp, se nam za razliko od programa Photoshop, odpre več oken. To je predvsem na začetku uporabe programa lahko moteče. Zato pa se za boljšo preglednost v naslovni vrstici okna pojavi pomanjšana ikona slike, ki jo urejamo.

f

Najbolj pomembna okna so: okno Orodjarne (Toolbox), okno Plasti (Layers) in okno delovne površine (image  windows).

Okno Orodjarne

Okno Orodjarne je pravzaprav glavno okno programa Gimp. Pri delu z več odprtimi slikami (delovnimi površinami) zadošča eno okno Orodjarne.

f

Velikost okna Orodjarne lahko poljubno določimo. Prav tako poljubno določimo mesto okna na zaslonu. 
Menijska vrstica okna Orodjarna omogoča dostop do funkcij, ki se ne nanašajo na trenutno odprto delovno površino. Vsebuje funkcije za odpiranje in shranjevanje delovnih površin (File/New ali File /Open …), pomoč (Help) in meni Xtns.
Preko menija Xtns nam program omogoča upravljanje z razširitvami programa. V spustnem seznamu imamo tudi upravljalnik z vtičniki (Plug-in Browser) in zbirko skript (Script-Fu).
Veliko funkcij je v program Gimp vgrajenih kot vtičnik. Iskanje tako vgrajenih funkcij je lahko zamudno. Zato nam program ponuja pregledovalnik, ki nam omogoča iskanje funkcij po imenu.  

f

V zbirki skript (zaporedje Gimpovih ukazov) imamo na voljo različne stile gumbov (za spletne strani), tekstovne logotipe, razne oblike, vzorce, čopiče in predloge spletnih strani.

Gumbi orodjarne predstavljajo orodja za risanje, pisanje, označevanje, barvanje in spreminjanje slik. Vsako orodje ima namig, ki se pojavi, če kazalec miške zadržimo sekundo ali dve nad ikono orodja.
Dostop do orodij imamo tudi v oknu delovne površine; v menijski vrstici moramo izbrati Tools. V oknu delovne površine lahko prikličemo prikaz orodnih vrstic (File/Dialogs/ …). Prav tako lahko posamezne orodne vrstice združujemo med seboj.
S klikom na ikono barva ospredja in ozadja se nam odpre okno v katerem lahko izberemo želeno barvo. Podobno s klikom izberemo obliko čopiča, vrsto preliva in stil vzorca.

Okno Plasti (Layers)

Ob zagonu programa Gimp se praviloma odpre okno Plasti (Layers, Channels in Paths). Plasti, kanali in poti igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju slik. Brez plasti bi bil program praktično neuporaben.
Če se nam ob zagonu programa ne pojavi okno Plasti, potem ga v oknu delovne površine prikličemo s klikom na File/Dialogs submenu. Razlog, da se okno Plasti ne pojavi ob zagonu programa je, da smo ob zadnjem zapiranju programa Gimp zaprli prikaz okna Plasti. Program si ob zapiranju zapomni nastavitve.
Program nam omogoča združevanje orodnih vrstic (docking).

f

Nastavitve orodij

Orodja imajo več možnosti. Orodna vrstica Tool Options je običajno pripeta k oknu Orodjarna. Če nas takšen način pripenjanja orodnih vrstic moti, nam program omogoča razdruževanje oziroma prikaz orodne vrstice Tool Options v novem oknu. V naslovni vrstici okna se ne izpiše Tool Options, temveč lastnost izbranega orodja na primer Rect Select (možnosti pravokotne izbire). Ob izbiri drugega orodja se v naslovni vrstici izpiše novo ime. V primeru, da ima neko orodje več možnosti, se pojavi navpični drsnik.  

f

Okno delovne površine (image  windows)

V Gimpu se vsaka slika, ki jo odpremo, nahaja na svoji delovni površini. Zanimiv je gumb menijske vrstice, ki nam omogoča, da menijsko vrstico skrijemo. Menijsko vrstico skrijemo s klikom na View/Show Menubar . Enak rezultat dobimo, če v oknu Orodjarna izberemo Preferences/Image Windows/Appearance/Show menubar. Razlika je v tem, da v prvem primeru skrijemo menijsko vrstico samo v trenutno izbranem oknu, v drugem primeru pa v vseh oknih delovne površine, ki jih bomo odprli. Na podoben način lahko skrijemo tudi druge objekte delovne površine.

f


Ravnili nam omogočata natančno določitev mesta kazalca in postavitev novega objekta na delovno površino.
S klikom na gumb Hitra maska urejamo maske in izbire.
Koordinate kazalca nam prikazuje trenutno mesto kazalca na delovni površini.
V spustnem seznamu Enote lahko izberemo želeno enoto.
S pomočjo spustnega seznama Pogled lahko povečamo ali pomanjšamo pogled na delovno površino. Program nam omogoča več načinov spreminjanja pogleda na delovno površino. Želeni način pogleda izberemo s klikom na spustni seznam, ki se pojavi ob izbiri Vew/Zoom. Najhitreje pa pogled na delovno površino spreminjamo tako, da pritisnemo na dvigalko (tipka Shift) in zavrtimo kolešček miške.
Vrstica stanja nam prikazuje trenutno izbrano plast in podatek o zasedenosti pomnilnika.
S klikom na gumb Cancel razveljavimo trenutno izvajanje skripta.
Gumb za navigacijo nam omogoča lažje premikanje po delovni površini. Uporabljamo ga pri večjih pogledih na delovno površino. Po delovni površini se lahko premikamo tudi tako, da ob premikanju miške držimo pritisnjeno srednjo tipko.

 Povezani meniji in razdružitev (Context Menus and Tear-offs)

Z desnim klikom na delovno površino ali s klikom na gumb Meni se odpre seznam menijske vrstice.

f

Seznam menijske vrstice obsega podobno zgradbo seznamov kot menijska vrstica, ki se nahaja pod naslovno vrstico delovne površine.
Prednost seznama menijske vrstice je v razdruževanju sestavljenih menijev.
S klikom (v oknih leva tipka miške) na črtkani del seznama odpremo seznam v novem oknu. Novo okno seznama lahko poljubno premikamo po delovni površini in mu spreminjamo velikost.
Seznam, ki se po razdružitvi nahaja v novem oknu, združimo nazaj s ponovnim klikom na črtkani del seznama. Črtkani del predstavlja perforacijo seznama.

f

Menijska vrstica

f

Seznam File omogoča odpiranje in shranjevanja datotek. Za hitro odpiranje datotek, ki smo jih nazadnje odprli, uporabimo možnost File/Open Recent.
V seznamu Edit imamo na voljo funkcije kopiranja in lepljenja, ki jih uporabljamo za prenos informacij med posameznimi delovnimi površinami in plastmi. Zelo pomembni funkciji sta Clear (odstrani označeno vsebino) in Fill (določa tip polnitve).
S pomočjo seznama Select spreminjamo trenutno izbiro (selections). Kot izbiro lahko označimo celotno plast (All), z ukazom (None) izbiro odstranimo ali invertiramo (Invert). Izbire lahko potem še povečujemo (Grow), pomanjšujemo (Shrink), mehčamo robove (Feather) ali pa jih ostrimo (Sharpen).    
S seznamom View izbiramo pogled na delovno površino.
Seznam Image vsebuje funkcije, ki vplivajo na celotno sliko. S funkcijo Duplicate kreiramo kopijo slike. Funkcija Transforms omogoča zrcaljenje in vrtenje slike. Potem so še funkcije za določitev velikosti delovne površine (Canvas size), povečavo ali pomanjšavo risb, obrezovanje, nastavitve vodilnih črt (guides), mreže (grid) in drugo.
Funkcije seznama Plasti (Layers) vplivajo samo na izbrano plast. Nekaj teh funkcij je podobna funkcijam seznama Image, ki pa vplivajo na vse plasti in ne samo na izbrano plast.
Seznam Colors se nanaša na funkcije, ki vplivajo na barvne lastnosti slike.
Seznam Tools omogoča dostop do funkcij, ki jih ponuja okno Orodjarna. Glede na to, da je okno Orodjarna odprto ves čas, seznama Tools praktično ne uporabljamo.
Seznamo Dialogs nam omogoča odpiranje in dostop do poljubne orodne vrstice. Seznam je enak seznamu, ki ga odpremo v oknu Orodjarna.
S pomočjo seznama Filters dostopamo do vtičnikov (plug-ins) programa Gimp. Večina vtičnikov, ki jih inštaliramo kasneje, se pojavi znotraj tega seznama.
V seznamu Script-Fu imamo po zvrsteh urejene paketne datoteke. Uporaba datotek je podobna uporabi vtičnikov seznama Filters.

Združevanje orodjarn

Z združevanjem orodjarn imamo, namesto več majhnih oken, eno okno z več orodjarnami. Okna delovne površine ne moremo združiti z okni orodjarn.
Združujemo lahko vse orodjarne, ki se nahajajo v spustnem seznamu Dialogs. Vsako okno orodne vrstice vsebuje ozek vodoraven pas, namenjen vstavljanju drugih orodjarn.

f

Okna seznama Dialogs nam omogočajo tudi dodajanje orodjarn kot zavihek v ciljnem oknu.

            f
Nastavitve programa

Environment

Nastavitve programa spreminjamo v oknu Preferences (File/Preferences).
Na levi strani okna Preferences imamo seznam vseh nastavitev programa, na desni strani pa možnosti posameznih nastavitev.

f

Program nam omogoča nadzor nad obremenitvijo pomnilnika (Resource Consumption). S povečanjem porabe pomnilnika dosežemo hitrejše delovanje programa. Če imamo opravka z velikimi slikami (datotekami), potem povečanje velikosti predpomnilnika vpliva na izboljšanje delovanja programa in na povečano število nivojev razveljavitve.   
Z nastavitvami Image thumbnail vplivamo na velikost prikaza sličic in na največjo dovoljeno velikost datoteke posamezne sličice.
Ob vključenem stikalu Saving Images nas program ob vsakem zapiranju še ne shranjene slike opozori.

Uporabniški vmesnik (Interface)

 
S pomočjo uporabniškega vmesnika določimo način prikaza oken programa Gimp. 

f

V možnosti Previews določimo velikost in prikaz plasti in kanalov.
Podobno kot večina programov Gimp uporablja za bližnjice kombinacije tipk. Nekaj bližnjic je že privzetih, sicer pa lahko za poljubno bližnjico sami določimo kombinacijo tipk. Primer privzetih bližnjic: Ctrl+S je za shranjevanje, Ctrl+N je za odpiranje nove delovne površine.

f

Kombinacijo tipk bližnjice kreiramo tako, da kliknemo na gumb Configure Keyboard Shortcuts. V oknu, ki se odpre, označimo funkcijo programa in določimo kombinacijo tipk. V našem primeru smo pritisnili na tipke Ctrl, Alt in G. Če nam kombinacija tipk ne ustreza, kombinacijo izbrišemo s pritiskom na tipko vračalko (BackSpace).
Kombinacijo tipk nove bližnjice shranimo s klikom na gumb Save Keyboard Shortcuts.

f

Gimp nam omogoča dinamično kreiranje bližnjičnih tipk v spustnih seznamih. V oknu  Configure Keyboard Shortcuts vključimo stikalo Use dynamic keyboard shortcuts. Delovanje dinamičnih bližnjic preizkusimo tako, da odpremo poljuben spustni seznam delovne površine, na primer Image. V spustnem seznamu označimo funkcijo, nato pa pritisnemo na kombinacijo tipk (npr. Ctrl, Alt in C). V spustnem seznamu se pojavi izpis bližnjičnih tipk. Kombinacijo bližnjičnih tipk odstranimo s pritiskom na tipko vračalko (Backspace).

Teme (Theme)

f

S pomočjo teme spremenimo videz aplikacije. Izbiramo med privzeto temo in temo s pomanjšanimi ikonami orodnih vrstic. Slednja tema je dobrodošla predvsem pri manjših zaslonih.

Sistem pomoči (Help System)

Sistem pomoči omogoča pregledovanje pomoči v oknu programa Gimp ali v spletnem brskalniku.


f

Nastavitve orodij (Tool Options)

f

Nekatera orodja imajo skupne nastavitve. Lahko določimo oddaljenost pritrjevanja na mrežo ali vodilno črto (Guide and Grid Snapping). Podobno določimo nivo podobnosti (barva pik) delov risbe. To je predvsem pomembno pri uporabi izbire s čarobno palico (Select Contiguous Regions). Z določitvijo načina interpolacije (na primer prikazovanje vmesnih pik pri povečavi) vplivamo na kakovost pogleda na delovno površino.
Z vključenimi stikali Paint Options omogočimo prenos na druga orodja, na primer barve, ki smo jo izbrali pri delu s čopičem.  

Nastavitve mreže (Default Grid)

f

V okvirju Default image Grid lahko določimo stil prikaza, barve in razmik mrežnih črt ter oddaljenost mreže od koordinatnega izhodišča. Prikaz mreže vključimo ali izključimo v oknu delovne površine. Prikaz mreže uporabljamo na primer pri risanju vodoravnih ali navpičnih črt z vnaprej določenim razmikom.

Okno delovne površine (Image Windows)

S spreminjanjem nastavitev Image Windows vplivamo na videz in obnašanje Gimpovih oken. S stikalom Dot for Dot vplivamo na prikaz vseh pik slike. Stikala praviloma ne izključimo, razen v primeru, ko oblikujemo slike z zelo visoko resolucijo, na primer za tisk.
S spreminjanje hitrosti  Marching ants speed vplivamo na utripanje obrobe izbire (selections).
Z vključitvijo stikal Zoom & Resize Behavior se okno delovne površine pri povečevanju pogleda poveča, pri pomanjševanju pogleda pa zmanjša.
V oknu Image Window Appearance imamo stikala za prikaz menijske vrstice, ravnil, drsnikov, vodilnih črt …
Zapis naslovne in statusne vrstice  spremenimo v oknu Image Title & Statusbar Format.

f

f

f

Kratka vaja

 1. V mapi ProgramFiles/GIMP-2.0/share/gimp/2.0/images odpremo datoteko gimp-logo.png.

f

 1. Sliki dodamo še enega Wilber-ja, maskoto Gimp-a, ki se nahaja v isti mapi kot datoteka gimp-logo.png. V menijski vrstici izberemo Open as Layer. Izberemo datoteko wilber-tips.png.

 

f

 1. Maskoto navpično zrcalimo. V menijski vrstici izberemo Layer/Transform/Flip Horizontally.
 2. Maskoto povečamo. V oknu Orodjarna dvokliknemo na Scale. Pojavi se okno Tool Options. V okvirju Constraints vključimo stikalo Keep aspect. Z vlečenjem kazalca miške sliko povečamo. V oknu Scale potrdimo povečavo.

 

f

f

 1. Risbo maskote premaknemo. Dvokliknemo na ikono Move. Vključimo stikalo Move the current layer. Z vlečenjem miške prestavimo maskoto.

f

 1. Dodamo besedilo. Kliknemo na ikono Text. V oknu Tool options izberemo barvo, velikost in vrsto pisave. Če je potrebno, napis premaknemo s pomočjo ukaza Move.

 

f

 1. Datoteko shranimo. V menijski vrstici izberemo File/Save as. Določimo pot in ime datoteke na primer vaja1. Določimo tip datoteke. S klikom odpremo seznam Select File Type in izberemo tip izvorne datoteke xcf.

f

 

Navodila
Uvod
GIMP - 01 - Namestitev programa
GIMP - 02 - Osnovni popravki fotografij 1
GIMP - 03 - Osnovni popravki fotografij 2
GIMP - 04 - Retuširanje fotografij
GIMP - 05 - Delo z izbirami
GIMP - 06 - Plasti
GIMP - 07 - Maske, Kanali, Poti
GIMP - 08 - Filtri

Izhod

na vrh