glava
     

Cilji vaje:

  • izbrati strani za objavo,
  • urejati strani za objavo,
  • objaviti strani.

Prenos spletišča v strežnik

Določitev strani za objavo

Zgradili smo spletne strani. Povezali smo jih s povezavami v menijski vrstici. Spletne strani pa želimo prenesti tudi na javni spletni strežnik, da bodo za ogled na voljo tudi drugim. Pred javno objavo spletnih strani, pa je potrebno strani pregledati in preveriti delovanje povezav. Za testiranje spletišča uporabljamo lokalni spletni strežnik.

Dodajanje lokalnega spletnega mesta

V primeru, da je strežnik, kamor želimo prenesti spletišče, nameščen na računalniku, na katerem gradimo spletišče, objavimo datoteke neposredno s shranjevanjem v mapo na strežniku.

Če uporabljamo operacijski sistem Windows XP Professional, je temu sistemu priložen strežnik IIS (Internet Information Services). Pred uporabo moramo namestiti strežnik HTTP in ga zagnati. Privzeto se strežnik namesti v mapo Inetpub. V tej mapi je več map, mapa wwwroot  pa je korenska mapa našega lokalnega spletišča. V to mapo dodamo mapo našega spletišča erid. Če si želimo ogledati lokalno spletišče se bo to nahajalo na naslovu http://localhost/erid/index.html. V zadnjem delu moramo še napisati ime datoteke.

Nastavimo sedaj nastavitve za spletišče, ko bo to kar naš lokalni strežnik. V meniju Urejanje izberemo ukaz Nastavitve strani za objavo. V oknu Nastavitve objave v polje Ime spletnega mesta vpišemo ime spletišča eRid. V polje Podatki o spletni strani vpišemo URL naslov naših spletnih strani, ki se glasi http://localhost/erid/index.html. V polje Strežnik za objavo pa vpišemo mesto prenosa datotek, lahko pa s klikom na Izberi mapo mesto objave tudi pokažemo. V našem primeru poiščimo mapo erid v področju C:/Inetpub/wwwroot/. Tako se celotna pot do mape, v katero bomo objavili spletišče, glasi file:///C:/Inetpub/wwwroot/erid/. Uporabniškega imena in gesla nam za lokalni strežnik ni potrebno navesti. Nastavitve shranimo s klikom na gumb Novo mesto.

s

V seznam Strani za objavo se doda spletno mesto eRid. S klikom na ime spletnega mesta v seznamu, lahko spreminjamo nastavitve spletnega mesta. Spletno mesto lahko tudi zbrišemo, v primeru, da imamo več spletnih mest, pa spletno mesto lahko nastavimo tudi kot privzeto.

s

Objavljanje lokalnega spletnega mesta

Spletno mesto objavimo z menijskim ukazom Datoteka>Objavi ali pa kliknemo gumb Objavi v orodni vrstici. Odpre se okno Objavi stran, ki ima zavihka Nastavitve in Objavi. V izbiri Nastavitve nastavljamo spletno mesto, v izbiri Objavi pa nastavljamo nastavitve objavljanja. V Imenu mesta izberemo spletno mesto, vpišemo oziroma popravljamo lahko naslov strani oz. ime datoteke. V primeru, da spletna stran ne leži v korenskem delu spletišča, vpišemo tudi podmapo spletnega mesta. Lahko izberemo še možnost, da naj se s spletno stranjo objavijo tudi pripadajoče slike in drugi elementi. Tu pa naletimo na kar resno oviro. V primeru, da elementi, ki so vključeni na spletno stran, ne ležijo v istem področju, kot datoteka spletne strani, moramo navesti podmapo, v kateri so elementi. Navedemo, pa lahko samo eno mapo. V našem primeru, pa imamo v eni podmapi slike, v drugi pa oblikovne sloge. In prenos datotek z enako strukturo, kot v krajevnem spletišču, ni mogoč. Če pa na strežniku datoteke ne ležijo na istem področju, kot v krajevnem strežniku, se spletna stran ne bo prikazala pravilno. Z vgrajenim FTP odjemalcem v Nvu-ju je možno objaviti strani, kjer vse datoteke ležijo v istem področju oziroma v največ eni podmapi. Če zadostimo navedenim pogojem, spletno stran objavimo s klikom na gumb Objavi.

s      s

V lokalni spletni strežnik objavimo strani kar z neposrednim kopiranjem datotek in map iz krajevnega mesta v mapo spletišča na lokalnem spletnem strežniku. V našem primeru je to mapa na mestu C:\Inetpub\wwwroot\erid.

Oglejmo si spletišče na lokalnem spletnem strežniku. Odprimo brskalnik in vpišimo spletni naslov http://localhost/erid/index.html. Preverimo izgled spletnih strani in delovanje povezav.

Dodajanje in objavljanje oddaljenega spletnega mesta FTP

Če želimo prenesti datoteke v oddaljeni spletni strežnik, to storimo s protokolom FTP (File Transfer Protocol). V tem primeru je strežnik lahko nameščen v naši zgradbi ali pa na drugem koncu sveta. Za prenos datotek s FTP protokolom potrebujemo ime strežnika, uporabniško ime in geslo.

Recimo, da imamo uporabniški račun pri Arnesu. V tem primeru navodila za prenos spletišča najdemo na spletni strani http://www.arnes.si/help/prenos.html . FTP strežnik je Razor, njegov naslov pa je razor.arnes.si. Vnesti moramo še uporabniško ime in geslo. Po prenosu spletišča si bomo le to lahko ogledali na naslovu:http://www2.arnes.si/~uporabniško_ime .

s

V meniju Urejanje izberimo ukaz Nastavitve strani za objavo. V polje ime spletnega mesta vpišemo eRid Arnes, navedemo podatke o spletni strani http://www2.arnes.si/~sjagod/erid/index.html, vpišemo ime strežnika za objavo in mesto na strežniku ftp://razor.arnes.si/www/erid/. Vpišemo še uporabniško ime in geslo. S klikom na gumb Novo mesto shranimo nastavitve.

s

s

Z gumbom Objavi v orodni vrstici objavimo stran. Izberemo ime mesta eRid Arnes in s klikom na objavi objavimo stran.

s

Ker je struktura našega spletišča taka, da ni možna objava s FTP odjemalcem v Nvu-ju, bomo uporabili zunanji neodvisni program FTP. V spletu je na voljo kar nekaj FTP programov za vse vrste okolij. Tudi za okensko okolje je na voljo nekaj brezplačnih programov FTP. Eden izmed njih je CoffeeCup Free FTP, ki ga najdemo na spletnem naslovu http://www.coffeecup.com/free-ftp/

V programu CoffeeCup Free FTP je potrebno nastaviti nastavitve za FTP dostop. V polje Host Name vpišemo razor.arnes.si, v polje Username vpišemo uporabniško ime, v polje Password pa geslo. V polje Initial Host Folder vpišemo mesto na strežniku, v polje Initial Local Folder pa krajevno mesto spletišča. Pozorni moramo biti še na vključeno opcijo Passive Mode. S klikom na gumb Connect vzpostavimo povezavo z Arnesovim strežnikom.

s

V krajevnem mestu označimo vse datoteke in mape, ki jih želimo prenesti na strežnik in s klikom na gumb Upload začnemo prenos.

s

s

Po prenosu datotek se mape in datoteke izpišejo tudi v desnem delu okna, ki prikazuje oddaljeni strežnik. S klikom na gumb Disconnect prekinemo povezavo s FTP strežnikom.

s

Spletno mesto pa si lahko ogledamo na naslovu http://www2.arnes.si/~sjagod/erid/index.html .

s

 

Navodila
Uvod v svetovni splet
Dreamweaver - 01 - Spoznavanje programa
Dreamweaver - 02 - Izdelava osnovne spletne strani z besedilom
Dreamweaver - 03 - Dodajanje slik
Dreamweaver - 04 - Tabele
Dreamweaver - 05 - Ogled in spreminjanje kode HTML
Dreamweaver - 06 - Definiranje spletišča
Dreamweaver - 07 - Postavitev strani
Dreamweaver - 08 - Priprava in uporaba predloge
Dreamweaver - 09 - Povezave
Dreamweaver - 10 - Izdelava slikovnih kart in navigacijskih vrstic
Dreamweaver - 11 - Dodajanje večpredstavnostnih datotek
Dreamweaver - 12 - Izdelava spletnega foto albuma
Dreamweaver - 13 - CSS
Dreamweaver - 14 - Prenos spletišča na strežnik
NVU - 01 - Spoznavanje programa
NVU - 02 - Izdelava osnovne spletne strani z besedilom
NVU - 03 - Dodajanje slik
NVU - 04 - Tabele
NVU - 05 - Povezave
NVU - 06 - CSS
NVU - 07 - Spletišče
NVU - 08 - Objava spletišča

Izhod

 

na vrh