glava
     

Cilji vaje:

 • nastaviti oddaljeno spletno mesto,
 • preseliti spletišče v oddaljeni strežnik,
 • sinhronizirati datoteke v krajevnih in oddaljenih spletiščih.

Prenos spletišča na strežnik

Že med izdelovanjem spletišča premaknemo vDW strežnik, da jih lahko preizkusimo. Izdelano spletišče pa prenesemo v javni strežnik, da bo dostopno vsem uporabnikom interneta. Poznamo različne načine prenašanja datotek v strežnik.

Adobe Dreamweaver ima več ukazov za upravljanje celotnega spletišča. Izdelamo lahko karto spletišča, na voljo so ukazi za posodabljanje povezav v celotnem spletišču, zamenjamo lahko dele besedila ali kode HTML v spletni strani ali pa v celotnem spletišču.

Krajevno in oddaljeno spletišče v Adobe Dreamweaverju

Ko smo v Adobe Dreamweaverju določili spletišče, smo določili krajevno spletišče, ki je natančna slika končnega spletišča, objavljenega v spletu. To pomeni, da krajevno spletišče vsebuje zrcalno kopijo vseh datotek objavljenega spletišča. Oddaljeno spletišče v Adobe Dreamweaverju imenujemo Remote Site, krajevno pa Local Site.   Dokler smo izdelovali spletišče, smo delali z datotekami v krajevnem spletišču. Ko končamo izdelavo spletišča, pa z ukazi za prenos spletišča, datoteke prenesemo v oddaljeno spletišče.

Dodajanje oddaljenega spletnega mesta

Za določitev oddaljenega spletišča zaženemo čarovnika za določanje spletišča. V meniju Site izberemo ukaz Manage Sites., ki nam odpre okno za upravljanje spletišč Manage Sites.

s

V oknu Manage Sites izberemo spletišče, v našem primeru je to e-Rid. S klikom na gumb Edit. odpremo okno čarovnika Site Definition for e-Rid. Izberemo zavihek Advanced, v katerem bomo določili oddaljeno spletno mesto.

s

s

V levem delu okna Site Definition so navedene skupine, v desnem delu pa njihove lastnosti. Če želimo določiti oddaljeno mesto spletišča, izberemo Remote Info. V meniju Access lahko izbiramo med več načini dostopov do oddaljenih spletišč. Mi si bomo pogledali dva pogostejša načina:

 • Local/Network
 • FTP

Dodajanje lokalnega oddaljenega spletnega mesta Local/Network

V primeru, da se strežnik, kamor želimo prenesti spletišče, nahaja v našem krajevnem omrežju, uporabimo nastavitev Local/Network. To nastavitev uporabimo tudi takrat, ko želimo uporabiti strežnik, ki je nameščen na računalniku, na katerem gradimo spletišče.

Če uporabljamo operacijski sistem Windows XP Professional, je temu sistemu priložen strežnik IIS (Internet Information Services). Pred uporabo moramo namestiti strežnik HTTP in ga zagnati. Privzeto se strežnik namesti v mapo Inetpub. V tej mapi je več map, mapa wwwroot  pa je korenska mapa našega lokalnega spletišča. V to mapo dodamo mapo našega spletišča eRid. Če si želimo ogledati lokalno spletišče, se bo to nahajalo na naslovu http://localhost/eRid/. V zadnjem delu moramo napisati še ime datoteke. V primeru, da je domača stran poimenovana index.html, pa to ni potrebno, saj imajo brskalniki nastavljeno, naj odpirajo to datoteko. Lokalni strežnik uporabljamo za testiranje spletišča.

Nastavimo sedaj nastavitve za oddaljeno spletišče, to kar naš lokalni strežnik. V skupini Remote Info izberemo v izbiri Access Local/Network in vpišemo oz. izberemo mapo našega lokalnega spletišča C:\Inetpub\wwwroot\eRid\. Potrdimo še izbiro Maintain synchronization information, da bomo lažje sinhronizirali datoteke.

s

Dodajanje oddaljenega spletnega mesta FTP

Če želimo prenesti datoteke v oddaljeni spletni strežnik, to storimo s protokolom FTP (File Transfer Protocol). V tem primeru je strežnik lahko nameščen v naši zgradbi ali pa na drugem koncu sveta. Za vstop v gostiteljsko okno FTP potrebujemo ime strežnika, uporabniško ime in geslo.

Da si ne bomo pobrisali nastavitev za lokalno objavo spletišča, si kreirajmo kar kopijo spletišča, v kateri pa bomo datoteke prenašali s protokolom FTP. Odprimo si okno za urejanje spletišč Manage Sites. S klikom na gumb Duplicate kreirajmo kopijo našega spletišča, ki jo bomo poimenovali e-Rid Arnes. Za to spletišče nastavimo nastavitve. V skupino Remote Info vnesemo naslednje podatke: V polju Access izberemo dostop FTP. V polje FTP host navedemo natančno ime strežnika brez oznake protokola ftp://. V polje Host directory vpišemo pravilen imenik. Za pot do imenika vprašamo skrbnika strežnika oziroma omrežja. Če nismo prepričani o poti, pustimo polje prazno. Če je naš račun ustrezno nastavljen, nas bo strežnik takoj postavil v pravi imenik. V Login vpišemo uporabniško ime v Password pa uporabniško geslo. Po vnosu vseh podatkov kliknemo gumb Test, da preverimo, če smo vse podatke pravilno vnesli in če se lahko uspešno povežemo s FTP strežnikom.

Recimo, da imamo uporabniški račun pri Arnesu. V tem primeru navodila za prenos spletišča najdemo na spletni strani http://www.arnes.si/help/prenos.html . FTP strežnik je Razor, njegov naslov pa je razor.arnes.si. Vnesti moramo še uporabniško ime in geslo. Po prenosu spletišča si bomo le to lahko ogledali na naslovu:http://www2.arnes.si/~uporabniško_ime .

s

s

s

Selitev spletišča v oddaljeni strežnik

Če je lokalni strežnik, se z njim povežemo in ostanemo povezani. Z oddaljenim strežnikom pa se s protokolom FTP povežemo samo za čas prenosa datotek.

V oknu spletišča imamo gumbe, s katerimi prenašamo datoteke spletišča v oddaljeno spletno mesto in nazaj. Datoteke iz strežnika v krajevno spletišče prenesemo z gumbom Get File(s) (Dobi datoteke), v strežnik pa z gumbom Put File(s) (Odloži datoteke). V nadaljevanju bomo spoznali ukaz za sinhroniziranje datotek, ki je izboljšan način prenosa datotek.

s

Z gumbom Expand na desni strani okna spletišča okno razširimo čez ves zaslon. Okno ne prikaže le krajevnega spletišča, ampak tudi oddaljeno spletišče. Seznam datotek v oddaljenem spletišču se pojavi le, če smo z njim povezani. Za vrnitev v Adobe Dreamweaverjevo okno spletišča ponovno kliknemo gumb na desni Collapse ali pa razširjeno okno spletišča preprosto zapremo.

s

V oknu spletišča kliknemo na gumb za povezavo Connects to remote host in vzpostavimo povezavo z lokalnim strežnikom. Označimo vse datoteke krajevnega spletišča in jih s klikom na gum Put prenesemo v strežnik.

s

s

Po prenosu datotek v strežnik se v oknu spletišča v razširjeni obliki pri vzpostavljeni povezavi izpišejo tudi datoteke strežnika.

s

Spletišče si sedaj lahko ogledamo na spletnem naslovu http://localhost/eRid/index.html .

s

Če v izbiri Show izberemo spletišče e-Rid Arnes, po enakem postopku prenesemo datoteke v oddaljeni strežnik po FTP protokolu. Najprej vzpostavimo povezavo, nato označimo vse datoteke v krajevnem spletišču in jih z ukazom Put prenesemo na strežnik.

s

Naslov Arnesovega spletnega mesta pa je http://www2.arnes.si/~sjagod/erid/index.html .

s

Sinhronizacija datotek v krajevnih in oddaljenih spletiščih

Adobe Dreamweaver pozna tri ukaze, s katerimi ugotovimo, v katerem spletišču so novejše datoteke. Izberemo ukaz sinhroniziraj (Synchronize) za samodejno sinhronizacijo datotek v krajevnih in oddaljenih spletiščih tako, da bodo na obeh mestih najnovejše datoteke. Postopek usklajevanja datotek v krajevnem in oddaljenem spletišču:

 • v oknu spletišča izberemo spletišče, ki ga želimo uskladiti;
 • če želimo uskladiti le določene datoteke, jih izberemo;
 • v meniju Site izberemo ukaz Synchronize Sitewide. ali pa v oknu spletišča, kliknemo na gumb Synchronize;

s

 • v oknu Synchronize Fils v izbiri Synchronize izberemo, kaj želimo sinhronizirati (celotno spletišče ali le označene datoteke), v izbiri Direction pa izberemo način prenosa datotek (novejše datoteke lahko prenesemo v oddaljeno spletišče, iz oddaljenega spletišča ali pa jih prenašamo v obe smeri hkrati);

 

s

 • s klikom na Preview. si predogledamo sinhronizirane datoteke. Če so datoteke posodobljene se pojavi sporočilo, da datotek ni potrebno sinhronizirati;

s

 • če pa obstajajo datoteke, ki jih je potrebno sinhronizirati, se odpre okno Synchronize, v katerem so prikazane vse datoteke, ki jih je potrebno sinhronizirati;

s

 • s klikom na OK sinhroniziramo datoteke.

 

Navodila
Uvod v svetovni splet
Dreamweaver - 01 - Spoznavanje programa
Dreamweaver - 02 - Izdelava osnovne spletne strani z besedilom
Dreamweaver - 03 - Dodajanje slik
Dreamweaver - 04 - Tabele
Dreamweaver - 05 - Ogled in spreminjanje kode HTML
Dreamweaver - 06 - Definiranje spletišča
Dreamweaver - 07 - Postavitev strani
Dreamweaver - 08 - Priprava in uporaba predloge
Dreamweaver - 09 - Povezave
Dreamweaver - 10 - Izdelava slikovnih kart in navigacijskih vrstic
Dreamweaver - 11 - Dodajanje večpredstavnostnih datotek
Dreamweaver - 12 - Izdelava spletnega foto albuma
Dreamweaver - 13 - CSS
Dreamweaver - 14 - Prenos spletišča na strežnik
NVU - 01 - Spoznavanje programa
NVU - 02 - Izdelava osnovne spletne strani z besedilom
NVU - 03 - Dodajanje slik
NVU - 04 - Tabele
NVU - 05 - Povezave
NVU - 06 - CSS
NVU - 07 - Spletišče
NVU - 08 - Objava spletišča

Izhod

na vrh