glava
     

Navodila za uporabo e-gradiv

E-gradivo je namenjeno delu v razredu ali samostojnemu učenju.

  • Vaje lahko izvajate po tekstovnih navodilih ali pa si ogledate demonstracijo v obliki video posnetka
    (za ogled priporočamo brskalnik Internet Explorer).

  • Na koncu poglavja preverite svoje znanje s kratkim testom.

 

Navodila
Programski jeziki
Diagram poteka
Primeri algoritmov: Pretvorba SIT - EUR
Primeri algoritmov: Izpis kvadratov
Primeri algoritmov: Ugibanje števil

Izhod