glava
     

Cilji vaje:

 • narisati enostavno analogno vezje,
 • uporabiti merilne instrumente,
 • določiti vrednosti simbolov.

Analogno vezje

 1. Zaženemo program in povečamo površino delovne plošče s tem, da izklopimo okni Design Toolbox in Circuit Description Box. Dokument, ki mu program da ime Circuit1 shranimo pod imenom Vaja2a v mapo Vaje.
 2. Na delovno ploščo postavimo enosmerni izvor napetosti (generator), virtualni upor, A in V meter.  Tako dobimo naslednjo sliko.

f

 1. Sedaj bomo spremenili napetost izvora na vrednost 10V in upornost upora na 10Ω. Dvokliknemo na simbol enosmernega generatorja napetosti. V oknu Power Sources kliknemo na zavihek Value in vpišemo vrednost.

 

f

 1. Ker imamo v vezju samo en izvor, eno upornost, V in A meter jim določimo še simbolične oznake. Program sam avtomatsko označuje vse elemente in te oznake imenuje Ref Des kar pomeni referenčni opis.  Če imamo malo elementov nam lahko te oznake zadostujejo. Pogosto pa vezje spreminjamo oziroma smo vezani na neke vnaprej določene oznake, takrat je pa bolje, če referenčne oznake skrijemo in določimo svoje oznake, ki jih vnašamo v polje Label. Generator označimo z Ug, uporu pa damo oznako R, instrumenta označimo z A-meter in V-meter. V oknu Power Sources kliknemo na zavihek Label in vpišemo Ug.

f

 1. Izberemo jeziček Display in izklopimo Use Schematic   Global Setting, ter izberemo samo Show labels in Show values in potrdimo z OK.

f

 1. Podobno naredimo še za ostale elemente in dobimo naslednjo sliko.

 

f

 1. Vrednost DC 1e-009 pri A metru pomeni da meri enosmerno vrednost toka in je njegova notranja upornost milijardinka ohma. Vrednost DC 10MΩ pri V-metru pa pomeni  da meri enosmerno vrednost napetosti in je njegova notranja upornost 10Mohmov.
 2. Zaženemo simulacijo in opazujemo odčitka na intrumentih. Ker nismo uporabili nobene mase nas program opozori z izpisom napake.

f

 1. Dodamo maso in simulacija deluje. Izračun je pravilen tudi če maso priključimo na različne točke vezja. Pri spreminjanju vrednosti napetosti in upornosti upora se tudi ustrezno spremenita odčitka na instrumentih.
 2. V nadaljevanju povečamo notranjo upornost A-metra na 10Ω. Ugotovimo, da napetost na R in tok padeta na polovico.
 3. Vzporedno k uporu dodamo še potenciometer, na njegov srednji priključek pa priključimo V-meter. Spremenjeno vezje shranimo z imenom Vaja2b. Dodanemu potenciometru damo oznako Potenciometer
 4. Z dvoklikom se odpre okno BASIC VIRTUAL v katerem lahko izbiramo tipko s katero premikamo drsnik, nastavljamo korak spremembe in upornost. Vsak pritisk na tipko za spremembo poveča odstotek nastavitve za en inkrement, pritisk na Shift+tipka pa zmanjša.

f

 1. Upornost A-metra znižamo na začetno vrednost 1nΩ in zaženemo simulacijo. Opazimo, da se tok A-metra poveča zaradi vzporedne vezave potenciometra, napetost na V-metru pa se spreminja  skladno s spreminjanjem njegove nastavitve.

f

 1. Spremenimo notranjo upornost V-metra na 1kΩ in ponovno opazujemo napetost na drsniku pri spreminjanju položaja. Zaradi obremenitve potenciometra z upornostjo V-metra se napetost na drsniku ne spreminja skladno s položajem drsnika.
 2. Shranimo vezje in odpremo nov dokument z imenom Vaja2c.
 3. Na delovno ploščo postavimo tokovni generator, upor, V in A meter in maso. Referenčne oznake V in A metra spremenimo na  V in A. Povežemo vezje, zaženemo simulacijo in opazujemo odčitke na V in A metru pri spreminjanju upornosti upora in toka generatorja. Tako spoznamo karakteristiko tokovnega generatorja.

f

 1. Odpremo novo vezje in ga shranimo kot Vaja2d.
 2. Na delovno ploščo postavimo enosmerni generator, tri upore in  tri A-metre. S to vezavo preverimo 1. Kirchhoffov zakon. Če spreminjamo napetost izvora ali upornosti uporov ugotovimo, da je tok skozi R1 enak vsoti toka skozi R2 in R3.
 3. Napetostni generator zamenjamo s tokovnim, upornosti spremenimo na nižjo vrednost in ponovno preverimo delovanje vezja.

f

 1. Odpremo novo vezje in ga shranimo kot Vaja2e.
 2. Na delovno ploščo postavimo dva enosmerna generatorja, dva upora in  tri V-metre. S to vezavo preverimo 2. Kirchhoffov zakon. Če spreminjamo napetost izvora ali upornosti uporov zmerom ugotovimo, da je vsota padcev napetosti na uporih enaka pritisnjeni napetosti.

ff

 1. Spodnjemu generatorju V2 obrnemo polariteto in ponovimo postopek. Ugotovimo enake zakonitosti.

 

Navodila
MultiSim - 01 - Osnove programa MultiSim
MultiSim - 02 - Analogno vezje
MultiSim - 03 - Digitalna TTL vezja
MultiSim - 04 - Uporaba instrumentov
MultiSim - 05 - Enostopenjski ojačevalnik - analize
MultiSim - 06 - Digitalni virtualni instrumenti
MultiSim - 07 - Analizator
MultiSim - 08 - Časovnik 555

Izhod

na vrh